Информатика

© Христо Тужаров, 2007

СВОЙСТВА НА СИСТЕМАТА

 

Home Асеневци Инфопедия За проекта Начало на книгата Карта на книгата

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

СИСТЕМА

СИСТЕМЕН ПОДХОД

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

СВОЙСТВА НА СИСТЕМАТА

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМИТЕ

СИСТЕМЕН АНАЛИЗ

 

Цялостност 

Системата е обект, който може да се разглежда като единно цяло, ограничено във времето и пространството.

 

Декомпозиция

Системата е сложен обект, състоящ се от множество взаимосвързани елементи - подчинени обекти, които изпълняват конкретни функции. Всеки един от тези елементи може да бъде отделен от системата, но тя в този случай ще промени свойствата си.

 

Йерархичност

Системата се изгражда от подсистеми, разположени на йерархичен принцип. Всяка подсистема удовлетворява изискванията за система.

 

Структурност (взаимосвързаност на елементите)

Характеристиките на системата и нейното поведение зависят не само от свойствата на съставляващите я елементи, но и от техните взаимовръзки, тоест от структурата на системата.

 

Интегративност

На база интегрирането на елементи в системата, тя придобива нови свойства, които не са присъщи на нито един от елементите. 

 

Взаимодействие със средата

Системата проявява свойствата си в процеса на взаимодействие със средата в която се намира.

 

Модулност

Системата се моделира и изгражда на модулен принцип, като всеки от модулите съответства на определен аспект на системата.