Информатика

© Христо Тужаров, 2007

СПИСЪК

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ДАННИ

СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ

     ФАЙЛ  

     КАТАЛОГ

     МАСИВ 

     ТАБЛИЦА

     СПИСЪК 

Списък(list)

Подредена последователност от произволни елементи на данните.

 

Тип данни, представени във вид на граф, при който

 

  • Върховете съответстват на позициите в списъка - сведения с произволна форма;

  • Дъгите - указатели на взаимовръзките между тези сведения.

Характерни особености

  • Позициите на списъка имат произволна структура.

  • Всяка позиция може също да се явява списък (подсписък).

  • Списъчна структура - списък, който съдържа един или повече подсписъци.

  • Първата позиция на списъка се явява заглавие.

Обработка на списъци - метод за програмиране, отнасящ се до структури от данни, състоящи се от еднородни позиции.в този случай елементите на данните могат да съдържат произволен брой позиции