Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ТАБЛИЦА

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ДАННИ

СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ

     ФАЙЛ  

     КАТАЛОГ

     МАСИВ 

     ТАБЛИЦА

     СПИСЪК 

 

Таблица (table)

Съвкупност от данни, в която всеки елемент се определя от разположението относно другите елементи.

 

Използване

 • Изброени сведения или числови данни да се подредят в определена система и да се разнесат по колони и редове;

 • Въвеждане на записи, към които се добавят индекси с цел извличане на информация;

 • Бързо преобразуване на едно множество записи в друго.

Структура

 • Съдържа определен брой колони и редове, в пресечните точко на които се образуват клетки;

 • Размерите на таблицата зависят от възможностите на компютъра;

 • В клетките се записват символи, текст и формули, определящи зависимостта на едни клетки от други.

 • Празните клетки в таблицата са без значение до момента, в който не бъдат попълнени.

Предназначение:

 • Адреси, определящи логическите и физическите адреси на обектите в системата или мрежата;

 • При маршрутизацията, за указване на оптималния канал, в съответствие с зададения адрес в блока данни.

 • За определяне кода на символите в кодовите таблици;

 • За календарно планиране изпълнението на проекти и дейности

Електронни таблици - методика за изпълнение на числови операции над таблични данни.