Информатика

© Христо Тужаров, 2007

КАТАЛОГ

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ДАННИ

СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ

     ФАЙЛ  

     КАТАЛОГ

     МАСИВ 

     ТАБЛИЦА

     СПИСЪК 

 

Каталог(catalogue)

 Списък на обекти, съставен по начин, подпомагащ лесното им намиране.

 

Информатика

Каталог (справочник) - определя структурата на данните, осигуряваща търсене между еднотипни обекти (файлове, програми, сървъри, клиенти, принтери, запомнящи устройства и т.н.).

 

 Операционни системи

Каталог -  съвкупност от индекси, използвани от управляващата  програма за намиране местоположението на тома, съдържащ търсения набор данни.

 

Информационни мрежи

Каталог - осигурява взаимодействие между абонатните системи, като се отчитат минималните несъответствия със съответния стандарт. Отчитат се следните фактори:

  • Доставка от различни производители;

  • Различни видове управление;

  • Различна степен на сложност;

  • Различни поколения.

                          База данни на каталога

Съдържа сведения за обектите на информационната мрежа.

 

Запис на базата данни - предоставя сведение за един обект. Всеки запис има име, което еднозначно го идентифицира.

 

Имената на записите се представят във вид на дърво.

  • Близко до корена се намират такива обекти като страни и организации.

  • Най-отдалечени от корените обекти представят хора или приложни процеси.

Каталозите се подреждат по алфавит, дата, размер на съдържащите се в тях обекти.

 

Глобален каталог

Следи за състоянието на всички обекти на мрежата, включително и потребителите. Обектите образуват дърво, по което се осъществява тяхното търсене и определяне на характеристиките им. Каталогът съдържа също информация, свързана с паролите и правата за достъп на абонатите.