Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ФАЙЛ

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ДАННИ

СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ

     ФАЙЛ  

     КАТАЛОГ

     МАСИВ 

     ТАБЛИЦА

     СПИСЪК 

 

Основни понятия за файл

Съвкупност от данни, или програми, разглеждани, като едно цяло.

Действия с файлове - създаване, редактиране, преместване, унищожаване.

Управление на файл- извършва се с помощта на специални езици (например език PERL)

Съдържание на файл- кодирани прости, сложни или комбинирани данни, както и управляващ код, използван от програмите и устройствата.

          Съпровождане на файл - периодическо създаване на резервни копия и организиране на файла за по ефективното му търсене.

Елементи на текстов файл

 • Байт - единица информация, съответстваща на един символ;

 • Блок - последователност от взаимосвързани байтове;

 • Запис - група взаимосвързани блока;

 • Файл - набор от записи;

Структура на файла

 • Атрибути  - име, тип на съдържанието, дата и време на създаването, фамилия на създателя, размер на файла, условия за използването му, метод на достъп.

 • Съдържание - текст, програма, аудио- или видео обекти.

Мрежови файлове

 • Виртуален файл - единна стандартна форма за представяне на файла в информационната мрежа. Формата се определя от съответния протокол.

 • Нестандартен локален файл - файлове, които чрез специални програми се изобразяват като виртуални файлове.

Изпълнявани операции

 • Откриване на файл;

 • Запис на файл;

 • Видоизменение на файл;

 • Унищожаване на файл;

 • Запитване за файл;

 • Предаване на файл - осъществява се по различни протоколи (протокол FTP за Интернет);

 • Прочитане на файл.