Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ДАННИ

 ОБРАБОТКА НА ДАННИ

ОБЩИ ОБРАБОТКИ НА ДАННИТЕ

АЛГОРИТМИ

ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ 

ИНТЕЛЕКТУАЛEН АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ  

 

Обработка на документи (document processing)

Процес на създаване и преобразуване на документи

               Видове обработка - класификация, сортировка, преобразуване в дадена  форма, актуализиране, въвеждане в база данни, търсене, предоставяне за ползване от потребителя и т.н..

Сфери на приложение на обработка на документи:

Издателска дейност - обхваща създаване на публикацията (книги, статии и т.н.), издаване, разпространение..

 

Учрежденска дейност - създаване, обработка и разнасяне на документи.

Задачи на обработката на данни:

  • Подбор на необходимите сведения и въвеждането им в системата.

  • Комплексно структуриране на информацията.

  • Включване в документа на разнородна информация (текстове, изображения и т.н.);

  • Обединяване на фрагменти, подготвени от различни служители.

  • Ползване на готови данни от база данни.

  • Таблични изчисления и създаване на графики с помощта на електронни таблици.

  • Внасяне на изменения и актуализация на използваната документация.

  • Парафиране на документите и насочването им към съответни служители.

  • Избор на шрифтове, формати и стилове за представяне на документа.;