Информатика

© Христо Тужаров, 2007

АЛГОРИТМИ

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ДАННИ

 ОБРАБОТКА НА ДАННИ

ОБЩИ ОБРАБОТКИ НА ДАННИТЕ

АЛГОРИТМИ

ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ 

ИНТЕЛЕКТУАЛEН АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ  

 

Терминът  "Алгоритъм" произхожда от  algorithmi - латинското име на града (от Хорезма  - съвременен Узбекистан). За пръв път е използван от  големия математик в средновековието Мухамед бен Мусу.

Алгоритъм - точно предписание, определящо последователността  от действия, осигуряващи получаване на търсения резултат.

Характерни особености на  алгоритмите

  • Алгоритъмът е предназначен за изпълнение от човек или автоматично устройство;

  • Създаването на алгоритъма е творчески процес, реализиран предимно от човека;

  • Всеки алгоритъм се създава за конкретен изпълнител;

  • Алгоритъмът трябва да съдържа само действия, които са допустими за даден изпълнител;

Допустими действия - рамките, в които изпълнителя може да извършва конкретни действия.

Система от команди - съвкупност от допустимите действия на изпълнителя.

Среда на изпълнителя - обектите над които изпълнителят може да извършва действия.

Свойства на алгоритъма

Дискретност на  алгоритмите  - последователно изпълнени прости стъпки, като всяко действие се изпълнява, само тогава, когато е завършило предходното.

Определеност на  алгоритмите - всяко включено действие трябва да е ясно и еднозначно. Благодарение на това свойство изпълнението на алгоритъма има механичен характер и не изисква допълнителни указания.

Резултативност на  алгоритмите - трябва  да довежда до решение на задачата в краен брой стъпки.

Масовост на  алгоритмите - да е приложим за клас задачи, които се различават само по изходните данни.