Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ОБЩИ ОБРАБОТКИ НА ДАННИТЕ

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ДАННИ

 ОБРАБОТКА НА ДАННИ

ОБЩИ ОБРАБОТКИ НА ДАННИТЕ

АЛГОРИТМИ

ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ 

ИНТЕЛЕКТУАЛEН АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ  

 

Обработка на данни

 

Визуализация (visualization)

Процес на представяне на данните във вид на изображение.

Вид на представяне

 • Във форма на неподвижно или движещо се изображение - може да бъде представен всеки тип данни. 

Пример: Текст представен в реклама.

 • Във вид на диаграма - в достъпна форма, с използване на широка гама цветове, показва например ставащи във времето промени или някакви други данни.

Начини на представяне

 • Като функция на една променлива - плоска  крива на екрана на монитора.

 • Като функция на две променливи - изобразява се във форма на псевдоизпъкнало изображение.

 • Като функция на три променливи - използване на обемно изображение с пространствени разрези.

Филтрация  (filtering)

Процес на отделяне от общия поток данни, тези които притежават необходимите критерии.

Филтрацията осигурява принадлежност по определен признак и се използва за:

Компресия на данни (data compression)

Процес на осигуряване намаляване обема на данните.

Компресирането на данни се явява основен фактор за практическата реализация на мултимедийните технологии. То се използва при архивиране на данните и при обработка на сложни данни.

Компресирането на данни позволява:

 • Рязко да се снижи обема на паметта, необходима за съхранение на данните

 • Да се съкрати до приемливи размери времето за предаване на данни.

Средства за реализация на компресиране на данни

 • Апаратни средства - реализира се по-сложен и скъп начин, но позволява работа с големи скорости.

 • Програмни средства -  използват се при занижени изисквания.
             

               Компресиране на текст

Статистическо кодиране - най-често срещаните символи се кодират с най-малко битове. Използва се също така брояч на  повторенията на пробелите.

Компресирането на данни се извършва без загуба на информация, а това на звук и изображения със загуба.

Съхраняване на данни data holding

Процес на осигуряване целостта, достъпността и безопасността на данните.

Допълнителни процеси

Временно съхранение на данни -  реализира се с помощта на регистри и буфери.

Резервиране на данни - обезпечава се с използване на дублиращи запомнящи устройства.

Възстановяване на данни - осъществява се в случай на повредени или унищожени данни с помощта на специализиран софтуер и горните два процеса.

Архивиране на данни data archiving

Компресиране на файлове и записа им за съхранение във външна памет.

Характерни особености

 • Съхраняването на архивираните данни се извършва на магнитни ленти или на оптични дискове.

 • На архивиране подлежат рядко използвани данни или програми.

 • Архивирането е предназначено за продължително съхранение на данни.

 • Архивите се създават в зависимост от конкретните потребности на потребителите.