Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ШИФРИРАНЕ НА ДАННИ

 [Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

 ДАННИ

КОДИРАНЕ НА ДАННИ

КОДИРАНЕ НА СИМВОЛИ 

КОДИРАНЕ НА СЛОЖНИ ДАННИ

ШИФРИРАНЕ НА ДАННИ 

 

 

Шифриране (encryption)

Процес на преобразуване на данните за обезпечаване тяхната конфиденциалност.

 

Задача:

Да осъществи специално кодиране, чрез което не само се засекретяват данните, но се и решава задачата за обезпечаването на тяхната цялостност

 

            Начини за шифриране:

Симетричен – за кодиране и декодиране на данните се използва един и същи ключ за кодиране.

Асиметричен -  използват се два ключа. Първият от тях, който е общоизвестен служи за шифриране на данните, а втория, който се знае само от собственика му служи за разшифриране на данните. Двата ключа се генерират едновременно и са неразривно свързани един с друг.

 

Основни понятия

Криптосистема -  комплекс от теоретичен математически апарат и алгоритмичната му реализация за шифриране и дешифриране, реализирани чрез програмно-технологични средства.

Ключ  - набор от символи, които се обработват заедно с данните за защита по съответния алгоритъм в "права" посока за получаване на шифрирани, защитени данни.

 

Ключ се ползва и за обработка на шифрираните данни в "обратна" посока за получаване на изходната информация в явен вид.

 

Средства за осигуряване на сигурността

 

Защита на говор

Цифрови шифриращи телефони, позволяват защита от неоторизирано подслушване. Работят в открит или закрит режим и позволяват индивидуални и групови разговори. Поддържат телефонен указател, автоматично набиране и дневник за използване на устройството.

 

Линейно шифриране

 

 За защита на глобалните комуникации се използват устройства за шифриране и защитени модеми.

 

Устройства за шифриране  на данни - поставят се между модема и мрежовия процесор за всяко направление и осигуряват криптографска защита на данните, предавани по канала за връзка.

 

Защитени модеми - обединяват функциите на модема и шифриращото устройство. Работят в асинхронен или синхронен режим по комутируеми или арендувани канали.

 

Системно шифриране

Системното шифриране се реализира вътре в компютрите и се явява функция на операционната система или на специализирана програма. Възможен е и вариант с апаратна реализация. Обработените файлове се съхраняват в шифриран вид в външната памет на компютъра и когато е необходимо се предават по мрежата.