Информатика

© Христо Тужаров, 2007

КОДИРАНЕ НА СЛОЖНИ ДАННИ

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

 ДАННИ

КОДИРАНЕ НА ДАННИ

КОДИРАНЕ НА СИМВОЛИ 

КОДИРАНЕ НА СЛОЖНИ ДАННИ

ШИФРИРАНЕ НА ДАННИ 

 

 

Кодиране на изображение

 

Пространствена дискретизиране – трансформация на графично изображение от аналогова форма в цифров компютърен формат чрез разбиване на изображението на отделни малки фрагменти  (точки), където на всеки елемент се присвоява код на цвят.

Всички обработвани или визуализирани с помощта на компютър изображения могат да се разделят на две части – растерна и векторна графика.

 

Растерно изображение

Формира се от отделни точки (пиксели), всяко от които има собствен цвят. Двоичният  код на изображението, се съхранява във видеопаметта на компютъра.

 

Пиксел (pixel, от английски. picture element).

Изображението представлява мрежа от пиксели (битова картина)

Код на пиксела  - съдържа информация за цвета на пиксела.

 

Примери:.

Черно-бяло изображения (без полутонове)  - пикселът има две значение ( бяло и черно).

Цветно изображение – за определяне цвета на пиксела са необходими повече от един бит.  

 

За RGB-системата, разнообразието от цветове се получава от съчетаване на базови цветове - червен (Red), зелен (Green), син (Blue), от които могат да се получат  8 основни комбинации:

RGB-система за кодиране

При наличие на възможност за управление интензивността на базовите цветове се увеличава броя на генерираните цветове.  

 

Брой цвята К  =.2N

N  - количество битове за реализиране на цветно изображение.:

 

Векторно изображение

 Формира се от много слоеве.. Всеки елемент на векторното изображение (линия, правоъгълник, окръжност или фрагмент от текст ) се разполага в свой собствен слой, пикселите на който се установяват независимо от другите слоеве. Всеки елемент се явява обект, който се описва с помощта на специализиран език, включващ математически формули за всяко изображение. Сложните обекти се явяват съвкупност от елементарни графични обекти.

 

Кодиране на звук

Кодиране на звук

 

 Процес на преобразуване колебания на въздуха в електрически сигнал и последваща дискретизация на аналоговия електрически сигнал.

Качеството на възпроизвеждане на кодирания звук зависи от честотата на дискретизация и от дълбочината на кодиране (битов звук).

            Начин на кодиране

 

 

Времева дискретизация начин за преобразуване на звука в цифрова форма чрез разбиване на аналоговия електрически сигнал в цифров сигнал чрез разбиването му на малки времеви участъци (кванти) и представяне на съответната амплитудата битове (измервателна линийка, деленията на която зависят от броя битове – 4, 8, 16).

 

Дискретизацията се извършва от аналого-цифров преобразувател АЦП, а обратното преобразуване от цифрово-аналогов преобразувател ЦАП.

 

 

Качество на кодирането зависи от:

  • Честота на дискретизация ( броя измервания за секунда)

  • Броя битове (битов звук), които се използват за всяко Естествено е качеството да се отразява върху големината на звуковия файл.