Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ПОЗИЦИОННИ БРОЙНИ СИСТЕМИ

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ДАННИ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИТЕ

ПОЗИЦИОННИ БРОЙНИ СИСТЕМИ

ДВОИЧНА СИСТЕМА ЗА  ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ

 

 

Разнообразните системите за изчисления могат да се разделят най-общо на непозиционни и позиционни. Знаците използвани при запис на числа се наричат цифри.

 

Непозиционни системи за представяне на данни

 

От положението на знаците в  записа не зависи величината, която те обозначават.

 Римска система – при нея в качеството на цифри се използват латински букви:

I  

V  

X  

L

C

D

M

1  

5  

10  

50

100

500

1000

Пример:   VІI = 6 + 1 = 6,    IX = 10 -- 1 = 9.

 

Позиционни системи за представяне на данни

За представяне на данните в компютъра се използват позиционни бройни системи.

Информационните системи използват двоична, осмична, десетична и шестнадесетична позиционни бройни системи.

Позиционни системи за представяне на данни

Характерни особености:

  • Числата се подреждат отляво надясно;

  • В зависимост от позицията, която заемат числата, цифрата получават съответна стойност;

  • Всяка позиция притежава позиционен еквивалент.

                                                          Правило: Позиционния еквивалент =  базиса номера на позицията -1.

                                                                                      Базис - количество на използваните цифри.

 

                                                                                      Позиция – мястото на всяка цифра в числото.

 

История

 

Шестдесетична, вавилонска система – цифрите са два вида: за обозначаване на единици и десетици. Намира приложение в начините за измерване на ъгли и промеждутъци от време.

 

Индо-арабска десетична система – индийците първи използват нулата за указване позиционната значимост на стойностите в ред от числа. Днес тази система е най-разпространената и се нарича десетична, тъй като в нея се използват десет цифри..