Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ДАННИ

ДАННИ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ, ЗНАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА

ТИПОВЕ ДАННИ

 

 

 

В информационната карта са показани потенциалните източници на данни, разделени на две основни групи:

  • Собствени данни на организацията;

  • Данни с източник Интернет.

Структурирани данни

Структурирани данни

Включват данни с които най-често се оперира в информационните системи.

 

Те се събират и обработват в рамките на информационни приложения от категориите:

  • EID (enterprise information data),

  • CRM (customer relationship management),

  • SCM (supply chain management),

  • ERP (enterprise recourse planning) и други.

Тези данни се съхраняват в бази данни, подлагат се на аналитична обработка (online analytical processing, OLTP), съхраняват се и се архивират в хранилища за данни с цел върху тях да се извършва аналитична обработка със средствата на BI и DSS

 

Неструктурирани данни

Включва зафиксирани резултати от взаимодействие (collaboration), потоци от работи (workflow), управление на документооборота и други авторски материали.

 

Те съществуват във вид на електронни писма, договори и предложения, аудио и видео файлове, чертежи, маркетингови материали, описание на продукти, ръководства и други.

 

Тези данни в съвкупност образуват вътрешните знания на организацията.

Обработка на неструктурирани данни

Данни от Internet

Обработка на данни от Интернет

 

Разделят се на четири подмножества. Основната им част съставляват данните от видимата и невидимата част на Web пространството.

 

Видима част на Интернет

Всички данни, които могат да се открият чрез търсещите машини, в т.ч. сайтовете на партньори, конкуренти и т.н.

 

Невидима част на Интернет

Тя включва бази данни, чат, табла за обяви, списания, обзори и т.н.

 

Области на обработка и използване

 Данните в информатиката се формират по различни принципи:

 

Бази данни и бази знания.

Данните се обособяват във вид на обекти.

Информационен обект - идентифицира се с името си и съвкупността от описващите го атрибути (свойства). Обекти  могат бъдат процес, явление, предмет, град и т.н. Атрибути - съвкупността от данни, които описват разглеждания обект..

 

Предаване на данни

Данните се формират в блокове данни. Предават се във вид на пакети.

 

Съхраняване на данни

Данните се комплектоват във  файлове, каталози, масиви, таблици, списъци.

 

Обработка на данни

Данните се съхраняват в паметта на компютъра и се наричат операнди