Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ПАРАМЕТРИ НА ИНФОРМАЦИЯТА

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ИНФОРМАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНФОРМАЦИЯТА

АТРИБУТИ НА ИНФОРМАЦИЯТА

СВОЙСТВА НА ИНФОРМАЦИЯТА

ПАРАМЕТРИ НА ИНФОРМАЦИЯТА

КОЛИЧЕСТВО ИНФОРМАЦИЯ

НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 

Съдържание на информацията

Определя предметната област, за която се отнася информацията. Неразривно е свързан с параметъра обхват..

 

Обхват на информацията

Определя, ограничава и описва съдържание на информация.

 

Обем на информацията

Общо количество информация

            Пълнота

Съотношение между наличната и достъпна информация

         Достатъчност

Възможност за достигане на целите с наличната достъпна информация.

 

Време на информацията

Фиксира момента или периода на осъществяване на информационно взаимодействие.

 

Източник на информация

Идентифицира произхода на информация. Неразривно е свързан с параметъра обхват.

 

Качество на информацията

Определя свойствата, отразяващи степента на пригодност на информацията за достигане на поставена цел.

 

Уникалност на информацията

Информация в единствен екземпляр.

 

Съответствие на потребностите

Необходимост в получаване на информация за решаване на конкретни задачи.

 

Потребителска стойност на информацията

Съответствие съдържанието на информацията на потребностите на потребителя.

 

Релевантност на информацията

Отношение на смислена близост между съдържанието на информацията и заявката на потребителя.

 

Пълнота на информацията

Отношение на релевантната информация към наличната.

 

             Проверяемост на информацията

Достъпност на източника за потвърждаване на истинността на информацията.

 

Начин на фиксиране на информацията

Закрепяне на информацията към едни или други носители.

 

Език на информацията

Средство за информационно взаимодействие. Езиковата бариера снижава възможността за създаване и използване на информация.

 

Стойност на информацията

Овеществен в продукта обществен труд.