Информатика

© Христо Тужаров, 2007

СВОЙСТВА НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ИНФОРМАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНФОРМАЦИЯТА

АТРИБУТИ НА ИНФОРМАЦИЯТА

СВОЙСТВА НА ИНФОРМАЦИЯТА

ПАРАМЕТРИ НА ИНФОРМАЦИЯТА

КОЛИЧЕСТВО ИНФОРМАЦИЯ

НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 

Качество на информацията (information quality)

Съвкупност от свойства, отразяващи степента на пригодност на конкретна информация (за обектите и техните взаимовръзки) за постигане на целите, стоящи пред потребителите и, при извършване на един или друг вид дейност.

 

Свойства на информацията

 

                       Полезност

Необходим е анализ, за да се разбере коя информация е полезна и коя не е. Информацията е полезна само когато дейс­твително е необходима.

                       Обективност

Информацията трябва да отразява обективната реалност и да не се влияе от субективни фактори.

                       Точност

Информацията трябва да бъде толкова точна, колкото е необходимо. Допуска се неточност на информацията в определени граници.

                       Навременност ( актуалност)

Информацията трябва да бъде подадена в интервала от време, в който тя е полезна.

                       Насоченост

Информацията трябва да бъде насочена към този, за който се отнася.

                       Форматност

Възможни са различни формати на информацията, включващи графики,   диаграми, карти и др. Форматът на информацията трябва да се съобрази с   познавателния стил на получателя.

                       Интерактивност

Възможност потребителят постепенно, на стъпки да извлича информацията, от която се нуждае.

                       Сигурност

Важно е да се осигурят нива на достъп до информацията, както и контрол за това кой и кога е търсил информация.

                 Достоверност

 

Информацията трябва да се проверява за достоверност, като се използват различни източници и т.н. 

 

                Оптималност

 

Информацията не трябва да съдържа излишък. Той води до информационен кризис.

 

             Устойчивост

 

Отразява способността на информацията да реагира на промени.