Информатика

© Христо Тужаров, 2007

АТРИБУТИ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

И

ИНФОРМАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНФОРМАЦИЯТА

АТРИБУТИ НА ИНФОРМАЦИЯТА

СВОЙСТВА НА ИНФОРМАЦИЯТА

ПАРАМЕТРИ НА ИНФОРМАЦИЯТА

КОЛИЧЕСТВО ИНФОРМАЦИЯ

НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 

Атрибути на информацията

Информация = Синтаксис + Семантика + Прагматика

Атрибути на информацията

Основните компоненти, които човек намира в информацията са:

Структура (синтаксис)

Характерни за езика средства и правила за създаване на единица реч. Ако информацията не е подредена, то няма да можем да я използваме и да ни е необходима.

Смисъл (семантика)

Характеризира смисленото значение на думи, части от думи и комбинация от думи, които се явяват елементи на даден език. Ако информацията няма смисъл, тя е безполезна;

 

Стойност (прагматика)

Без да е прагматично насочена информацията няма смисъл и нейното притежание е безсмислено.

Информационна комуникация

В понятието информация винаги съществуват два обекта: източник и потребител информации. Както първия, така и втория могат да бъдат обекти  на науката, техниката, обществото и природата, животни или хора. Във взаимодействието между тях се ражда информацията.

Информационна комуникация

Информационни комуникации - пътища и процеси, осигуряващи предаване на съобщение от източника на информация до нейния потребител.

Понятието "смисъл"  на информацията

Явява се базово при формиране на съвременното понятие за информация. През миналия век беше осъзнато, че всеки обект принадлежи на някаква система от обекти и притежава в рамките на тази система определен смисъл и носи някаква информация.

Гледни точки за това, на кои обекти може да се припише смисъл, а следователно и информация:

  • На всеки обект от материалния свят, който притежава определен смисъл.

  • На обектите от  живата природа и социо-техническите системи, които притежават способността да възприемат.

  • На обектите от социалните и социо-техническите системи, които притежават човешки разум.