Информатика

© Христо Тужаров, 2007

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ИНФОРМАЦИЯТА КАТО ПОНЯТИЕ

РАЗВИТИЕ НА ПОНЯТИЕТО ИНФОРМАЦИЯ

АСПЕКТИ НА ПОНЯТИЕТО  ИНФОРМАЦИЯ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

Класификация на информацията

Сфера на възникване

 • Елементарна - информация в неживата природа;

 • Биологична - информация в света на растенията и животните;

 • Социална - информация в човешкото общество.

Обществено значение

 • Масова информация- предназначена за населението в отделни области и региони.

 •   Всекидневна информация;

 •   Обществено-политическа информация;

 •   Естетическа информация;

 •   Научно-популярна информация.

 • Специална информация - за определени групи хора имащи общи интереси, еднаква професия, определена възраст или др.

 •   Научна информация;

 •   Производствена информация;

 •   Техническа информация;

 •   Управленска информация.

 • Лична информация - необходима на човека за осъществяване на личната му дейност,

 •   Знания, умения;

 •   Прогнози, планове;

 •   Чувства, интуиция;

Начин на възникване

 • Естетична информация - възниква като резултата от съчетаването на природни носители: светлина, цвят, звук, тен, ухания.

 • Семантична информация - възниква като резултат от познаването на законите на природата, обществото и мисленето.

 • Първична информация – възникваща в резултат на дейността на хората;

 • Вторична информация– резултат от аналитико-синтетична обработка на първичната  информация;

 • Изходна – явява се изход на вторичната информация.

Форма на представяне

 • Визуална - информация предавана чрез образи: 90% от информацията човек получава визуално. Бива: текст, числа, графика и смесена;

 • Аудио информация - предаване на звуци;

 • Машинно-ориентирана информация - възприема се и се предава от технически средства.

Характер на описанието на обектите и явленията                          

 • Пълна и непълна информация;

 • Вярна и невярна   информация.   

Предназначение           

 • Осведомяваща информация- използва се за натрупване на факти

 • Управляваща информация - инструкции за изпълнение на определени действия.