Информатика

© Христо Тужаров, 2007

РАЗВИТИЕ НА ПОНЯТИЕТО ИНФОРМАЦИЯ

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ИНФОРМАЦИЯТА КАТО ПОНЯТИЕ

РАЗВИТИЕ НА ПОНЯТИЕТО ИНФОРМАЦИЯ

АСПЕКТИ НА ПОНЯТИЕТО  ИНФОРМАЦИЯ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

 

През дългия си живот, понятието информация претърпява съществени промени, разширявайки и стеснявайки своите граници, според съществуващите за момента обективни реалности. В началото под думата "информация" са разбирали: «представяне», след това - «сведение», след това - «предаване на съобщение».и т.н. 

 

При анализа на промените в понятието се срещат всякакви определения, които е трудно да се квалифицират или обобщят. Ето някои примери:

  • Всякакви сведения за по-рано неизвестни обекти;

  • Съдържателно описание на обект или явление;

  • Резултат на направен избор;

  • Съдържание на сигнала, съобщение;

  • Мярка за  разнообразие, отразяване на разнообразието;

  • Намаляваща неопределеност;

  • Мярка  за сложност на една структура, мярка за организация;

  • Резултат от отразяване на реалността в съзнанието на човека, представен на негов вътрешен език;

  • Семантика и прагматика на езика за представяне на данните;

  • Атрибут на материята и т.н.

Всяка наука има собствено разбиране на понятието информация и е много трудно да се намерят пресечните точки