Информационни ресурси

© Христо Тужаров, 2012       

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

 

• Home • Съдържание • Консултации • Асеневци •

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАЗАР

 

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОНЕН ПАЗАР

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ПРОДУКТ

 

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

 

Информационна услуга (Information service)

Предоставяне на потребителя информационни продукти в съответствие с неговите информационни потребности.

 

 

Информационная услуга

 

Информационни услуги се предоставят от библиотеките, информационни служби, рекламни агентства, дизайн студиа и други.

 

Например, търсене  на информация по заявка, даване на справки, копиране на документи и т.н.

 

Информационните продукти и информационните услуги – са тясно свързани, като границите между тях са условни.

 

Характеристики на информацонната услуга:

  • Резултат на информационна дейност или информационен процес;

  • Конкретен резултат на материално или духовно производство, притежаващ качества, характеристики за целево предназначение и информационни свойства, заради които се купува и използва.

  • Комплекс от осезаеми и неосезаеми свойства (характеристики, функции, ползи и начин на използване), предназначени за удовлетворяване информационните потребности на потребителя.

  • Резултат на непроизводствена дейност на предприятие или лице насочена към удовлетворяване на информационните  потребности на човек или организация, при използване на различни продукти.

Видове информационни услуги

Вида на предлаганите на пазара информацонни услуги се определя от обема, качеството, предметната ориентация в сферата на използване на информацонните ресурси.

 

        Пълна информационна услуга – удовлетворяване на всички заявени характеристики и условия на заявката на потребителя за конкретен информационен ресурс.

 

       Частична информационна услуга – удовлетворяване само част от заявените характеристики и условия на заявката на потребителя за конкретен информационен ресурс.

 

       Нереализирана информационна услуга - не удовлетворяване на нито една от заявените характеристики и условия на заявката на потребителя за конкретен информационен ресурс.

 

Разпространени информационни услуги

 

       Телекомуникационни услуги – обмен на съобщения в режим на електронна поща, телеконференции; електронни бюлетини, предаване на големи масиви информация; тиражиране и разпространяване на информация по списък с абонати;

 

       Информационни услуги – търсене на информация по заявка в справочни системи;

 

        Консултантски услуги -  по програмно и мрежово осигуряване; по използване на ИТ технологии,  по използване на обществени ресурси и т.н.

 

        Технически услуги  - инсталиране и обслужване на програмно осигуряване, тестване на техника и програми;

 

      Рекламн услуги – подготовка, дизайн, поместване;

 

        Сервизни услуги – сканиране и ксерокопиране на документи.