Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

РОЛЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА В УПРАВЛЕНИЕТО

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМИТЕ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ

             

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО

             

РОЛЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА В УПРАВЛЕНИЕТО

             

УПРАВЛЕНИЕ СПОРЕД НИВОТО НА РЕАЛИЗАЦИЯ

             

УПРАВЛЕНИЕ С ОБРАТНА ВРЪЗКА

             

УПРАВЛЕНИЕ С ПРОГНОЗИРАНЕ

             

ПРЕВАНТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

Роля на информацията в управлението

 

Благодарение на постоянните потоци информация (от системата към  външната среда и обратно) системата осъществява целесъобразно взаимодействие с външната среда, т.е  управлява или бива управлявана.

 

Своевременната и оперативна информация в управлението води до:

 • Стабилизиране на системата;

 • Приспособяване и (или) адаптиране;

 • Възстановяване при изменения в  структурата и(или) подсистемите.

От степента на информированост на системата зависи нейното развитие и устойчиво състояние.

Като правило информацията в управлението се използва за:

 • Съхранение на стабилното функциониране на системата;
 • Превеждана на системата в зададено целево състояние.

 

Задача на  управлението на система

 

Отделяне на ценната информация от "шумове" (безполезна, а понякога и вредна за управление на системата информация.) с цел използването и за съществуване и развитие на системата.

 

Роля на информацията в управлението

 

Основни дейности по обработка на информацията в управлението

 • Увеличаване скоростта на предаване на съобщения.;

 • Увеличаване обема на предавани съобщения;

 • Намаляване на времето за обработка на съобщения;

 • Увеличаване степента  на свиване на съобщенията;

 • Увеличаване (модификация) на връзките в системата;

 • Увеличаване на  наличната  информаци (информираност).

Основни правила за организация на информацията в управлението

 • Изясняване на формата и структурата на входната и изходна информация;

 • Изясняване на средствата, формата  на предаване и източниците на информация;

 • Изясняване надеждността на информацията и контрола за достоверността и;

 • Изясняване на начина за използване на информацията при приемане на решения.