Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

ВИДОВЕ СИСТЕМЕН АНАЛИЗ

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМИТЕ

 

СИСТЕМЕН АНАЛИЗ

 

СИСТЕМЕН ПОДХОД

             

СИСТЕМНИЯ АНАЛИЗ КАТО НАУКА

             

МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА

 СИСТЕМИТЕ

             

ВИДОВЕ СИСТЕМЕН АНАЛИЗ

            

СИСТЕМЕН АНАЛИТИК

 

 

 

видове системен анализ

 

Елементен системен анализ

Отговаря на въпроса от какви компоненти е образувана системата.

 

Структурен системен анализ

Разкрива, вътрешната организация на системата и начините на взаимодействие на съставящите я компоненти.

 

Функционален системен анализ

Показва, какви функции изпълнява системата и съставящите я компоненти.

 

Комуникационен  системен анализ

Разкрива връзките на дадената система с други системи, разположени вертикално или хоризонтално в йерархията системи.

 

Интегративен системен анализ

Показва механизмите и факторите за съхраняване, усъвършенстване и развитие на системата.

 

Исторически системен анализ

Оотговарящ на въпроса, как и по какъв начин е възникнала системата, какви етапи в своето развитие е преминала.