Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

ИНТРАНЕТ АРХИТЕКТУРИ

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА  

 

АРХИТЕКТУРА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

           

АРХИТЕКТУРА ФАЙЛ-СЪРВЪР

           

АРХИТЕКТУРА КЛИЕНТ-СЪРВЪР

           

ИНТРАНЕТ АРХИТЕКТУРИ

           

ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 

 

Интранет архитектури

 

Развитието на Интернет услугите по естествен път оказа въздействие върху  развитието на корпоративните информационни системи, чрез създаването на направление известно под названието Intranet.

 

        Intranet система - корпоративна система, в която се използват методите и средствата на Интернет.

 

Видове Интранет системи

 • Локална, изолирана от Internet,

 • Виртуална корпоративна мрежа, интегрирана в Интернет. В този случай са особено важни средствата за защита на информацията от несанкциониран достъп

                Intranet система с използване средства на WWW

  Intranet система с използване средства на WWW

 

                     Причини за използване на Intranet

 • Използването на езика HTML позволява сравнително лесно да се разработи удобна за използване структура, която ще се обслужва от един от стандартните Web сървъри.

 • Възможността да се използва браузър избавя от необходимостта да се създава интерфейс с потребителя, като му предоставя удобни и развити механизми за достъп до информация. 

                     Предимства на Intranet

 • Проста организация;

 • Удобно използване;

 • Стандартен интерфейс и т.н

                      Ограничения Intranet

 • Информационната система не предоставя възможност за обработка на данни, а само разглеждане на информация.

 • Хипертекстовите структури трудно се модифицират. За да се промени съдържанието на Web сървъра е необходимо да са преустанови работата му и внесат необходимите промени.

 • Не винаги търсенето на информация чрез хипервръзки, дава необходимите резултати. Понякога базата данни е наистина незаменима.

                 Intranet система с извикване на външна процедура от Web-сървъра

Извикване на външна процедура от Web-сървъра

Изброените ограничения, могат да бъдат преодолени с помощта на по-развити механизми на Web технологията. За това могат да се използват два подхода:

 • CGI (Common Gateway Interface) – по-надежден но по-малко ефективен. Външната програма се изпълнява в отделно адресно пространство.

 • API (Application Programming Interface) -  външните процедури се комплектуват съвместно със стандартната част на Web   сървъра.

И двата подхода се базират на наличие в езика HTML специални конструкции, информиращи клиента-браузър, че трябва да изпрати на Web сървъра специално съобщение, при получаването на което сървърът извиква съответната процедура, получава резултата и го връща на клиента в стандартен HTTP формат.

Подходът широко се използва за получаване унифициран достъп до бази данни в Intranet-системите. В този случай външната процедура играе роля на шлюз между Web-сървъра и сървъра за бази данни.

 

 

                     Intranet система с връзка към  сървър за база данни чрез Java аплети

Java - интерпретируем обектно-ориентиран език за програмиране, създаден на база езика Си++.

Мобилните кодове (аплети), получени в резултат на компилация на Java-програми, могат да бъдат привързани към  HTML-документ.

 

Връзка със сървър за база данни чрез Java аплети

 

В този случай те постъпват при клиента заедно с документа и се изпълняват или автоматично или по указание.

Аплетът може да бъде специализиран за работа със сървъра за бази данни или за работа с друг сървър.