Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

АРХИТЕКТУРА КЛИЕНТ-СЪРВЪР

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА  

 

АРХИТЕКТУРА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

           

АРХИТЕКТУРА ФАЙЛ-СЪРВЪР

           

АРХИТЕКТУРА КЛИЕНТ-СЪРВЪР

           

ИНТРАНЕТ АРХИТЕКТУРИ

           

ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 

 

 

Основни принципи на архитектурата клиент-сървър

Услугите в мрежата се поддържат от два процеса в две точки на мрежата, които си комуникират чрез възлите между тях.

 

         Сървър - процесът във възела предоставящ услугата.

 

          Клиент - процесът във възела потребител на услугата.

архитектурата клиент-сървър

 

Между двата процеса информацията протича през няколко слоя, свързани по строго специфични интерфейси, под управление на  специфичен мрежов протокол.

 

Модели на системата клиент - сървър

 

Модели на системата клиент - сървър

 

 

Първо поколение клиент/сървър системи (двуслоен модел)

 Проблемите, с които се сблъскват разработчиците при този вариант са контролът на версиите и конфигуриране на системите.

 

Второ поколение клиент/сървър системи (трислоен модел)

 

Проблем

Контрол на версиите при двуслойния модел

Причина

Всяка промяна в софтуера налага инсталирането на нов код върху стотици или дори хиляди РС свързани към корпоративната информационна система.

 Системните администратори трябва да следят дали върху различните платформи е инсталирана една и съща версия на софтуерните модули.

Анализ

  •  Потребителския интерфейс и модела на данните рядко търпят изменения.

  • Бизнес правилата и бизнес логиката се променят постоянно.

Решение

Приложението се разделя на три компонента -

интерфейс, приложна част и данни.

Променливата бизнес логика се управлява от отделен сървър за приложения. Така модификациите в софтуера се извършват без да се налага инсталиране на нов код върху множеството РС.

Предимство

Въвеждането на приложно ниво като мост между графичния интерфейс на клиента и базата данни върху сървъра намалява стойността и сложността на поддръжката на софтуера.

Схема

Проблем

Производителността на системата намалява значително при нарастване броя на потребителите   и обема на транзакциите.

Причина

Постоянния обмен на множество малки съобщения между графичния интерфейс на клиента и СУБД върху сървъра. Повечето локални мрежи са  базирани на обща шина и конкурентен метод за достъп. При нарастване броя на потребителите нараства:

  • броя на съобщенията които трябва да се обменят;

  • времето през което приложението чака в опашката за достъп до мрежовите.

 

Решение1

 

 

Решение 2

Намаляване броя на съобщенията обменяни по мрежата.         Постига се чрез обединяване в една машина сървърът за приложения и сървърът за бази данни.

Между сървърите и клиентите се включва комутатор, който разпределя честотната лента така, че да не се получават колизии.

 

Схема