Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

АРХИТЕКТУРА ФАЙЛ-СЪРВЪР

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА  

 

АРХИТЕКТУРА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

           

АРХИТЕКТУРА ФАЙЛ-СЪРВЪР

           

АРХИТЕКТУРА КЛИЕНТ-СЪРВЪР

           

ИНТРАНЕТ АРХИТЕКТУРИ

           

ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 

 

 

 

 

Предназначение на архитектура файл - сървър

Използването на специализирани файл-сървъри все още се явява най-разпространената архитектура, използвана в малки информационни системи. Това се обуславя от:

 • Наличието на голямо количество РС от различно ниво;

 • Сравнително евтиното свързване на РС в локални мрежи.

 • Възможността да се реализират информационни системи от не много опитни в областта на системното програмиране разработчици.  

архитектура файл - сървър

Характерни особености на архитектура файл - сървър

 • Съхранява се автономността на приложното и в голяма част на системното програмно осигуряване;

 • Компонентите на информационната система взаимодействат на база на общо хранилище на файлове, разположено на файл-сървъра.

 • Във всяко РС се дублират не само приложните програми, но и средствата за управление на базите данни.

 • Файл-сървърът представлява  PC с разширена дискова памет, използвана от всички абонати на мрежата

мрежова архитектура файл - сървър

Предимства на архитектура файл - сървър

 •  Използване на познатата и удобна среда на Windows ХХ

 • Наличие на прости за използване средства за разработка на база данни и съответните приложения.

       Сървър за бази данни

Програмно осигуряване привързано към съответната база данни и съществуващо независимо от съответните потребителски приложения и изпълнявано на отделно РС.

 

Интерфейсът на сървърите за бази данни е базиран на езика за създаване на заявки към базите данни SQL като:

 • От клиента към сървъра основно се изпращат оператори на езика SQL;

 •  От сървъра към клиента – резултатите от изпълнението на операторите.