Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОФИСА

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 

ВИДОВЕ  ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

           

СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА ТРАНЗАКЦИИ

           

СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОФИСА

           

СИСТЕМИ ЗА РАБОТА СЪС ЗНАНИЯ 

           

СИСТЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ВЗЕМАНЕТО НА  РЕШЕНИЯ 

          

СИСТЕМИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКОТО НИВО

 

 

 

Предназначение на системите за автоматизация на офиса

Системите за автоматизация на офиса са предназначени за извършване на рутинни операции от оперативното и мениджърско ниво.

Предназначение на системите за автоматизация на офиса

Обикновено тези системи включват:

  • Текстообработка;

  • Разпространение на копия;

  • Електронни таблици

  • Електронни разписания, комуникации по e-mail, Voice-mail и видео конференции.

Системите за автоматизация на офиса  - Microsoft Office

Пакет от програми за реализиране на ежедневни дейности:

 автоматизация на офиса  - Microsoft Office

ActiveX автоматизация (OLE автоматизация)

              ActiveX технологията се основава на обектния модел на компонентите на Microsoft (Component Object Model - COM)

              Характерни особености

  • Интегриране на приложения с цел постигане на изчерпателно софтуерно решение.    

  • Значително увеличаване скоростта и качеството на разработките.

  •  Възможност една програма да получава достъп и да манипулира обектите на друга програма.

Пример – отпечатване на писмо в Word  от Access.

ActiveX автоматизация (OLE автоматизация)