Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА ТРАНЗАКЦИИ

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 

ВИДОВЕ  ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

           

СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА ТРАНЗАКЦИИ

           

СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОФИСА

           

СИСТЕМИ ЗА РАБОТА СЪС ЗНАНИЯ 

           

СИСТЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ВЗЕМАНЕТО НА  РЕШЕНИЯ 

          

СИСТЕМИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКОТО НИВО

 

 

 

Система за обработка на транзакции

 

       Предназначение на система за обработка на транзакции

Системата за обработка на транзакции се използва за обработка на първични данни на изпълнителско ниво.

 

Използват се за решаване на добре структурирани (формализирани) задачи, за които са известни изходните данни и е налице алгоритъм за тяхната обработка.

       Транзакции - събития, повтарящи се ежедневно и свързани с обработка на поръчки, изготвяне на фактури, изпращане съобщения на клиенти и т.н. Това са дейности по обра­ботката на първичните данни с цел да се получи нужната информация. В много организации тези дейности заемат до 90% от цялата инфор­мационна дейност.

       Видове транзакции:

  • Входни - получаване на поръчки, резервация на билети и др.

  • Изходни - издаване на фактури, платежни нареждания и др.

 Освен това обработката на транзакции трябва да включва и някаква система за регистриране хронологията на дейностите - това са различните дневници и журнали.

      Отчетите за управлението - естествено разширение на дейността по обработка на транзакциите. Те имат за цел да подпомогнат вземането на решения. Биват детайлни, обобщени и отчети за изключенията.

Архитектура на система за обработка на транзакции