Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

ИНФОРМАЦИЯ

ДАННИ

 

 

 

Обобщеният модел на информационна система

 

Дава най обща представа за същността, структурата и предназначението на една система. Той пояснява входовете, изходите и процеса на трансформация, извършван в системата.

 

 Обобщеният модел на информационна система

 

Характерни особености на информационната система

  • Информационната система може да бъде анализирана на база общите системни принципи;

  • Информационната система е динамична и развиваща се система;

  • При анализа, синтеза и оценката на информационната система е необходимо да се използва системния подход;

  • Информационната система включва човешката дейност и в този смисъл тя е социална система и може да включва или да не включва компютърна технология.

Среда на информационната система

  • Системна среда - среда , в която информационната система е изградена, съществува и взаимодейства с останалите системи.

  • Среда на взаимодействие - мрежова среда, в която се осигурява комуникация и дистанционно взаимодействие между множество информационни системи.

 Среда на информационната система

 Архитектура на информационната система

Архитектурата на информационната система включва основните компоненти на системата и принципите на взаимодействие на тези компоненти.

Всяка информационна система включва четири основни компонента:

Архитектура на информационната система

 

Компонентите на информационната система се намират в неразривна връзка и при създаването на информационни системи този факт трябва да се отчита.