Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

СИСТЕМЕН АНАЛИЗ

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМИТЕ

 

СИСТЕМЕН АНАЛИЗ

 

СИСТЕМЕН ПОДХОД

             

СИСТЕМНИЯ АНАЛИЗ КАТО НАУКА

             

МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА

 СИСТЕМИТЕ

             

ВИДОВЕ СИСТЕМЕН АНАЛИЗ

            

СИСТЕМЕН АНАЛИТИК

 

 

 

Изучаване на системите (системния анализ)  е необходимо заради:

  • Разбиране закономерностите на тяхното развитие с цел предпазване от превръщане на потребителите (волно или неволно) в разрушаващ, дестабилизиращ фактор;

  • Познаване на процесите реализирани в системата с цел целенасочено управление на развитието им и предотвратяване на нежелателни последствия.

  • Разработка на такива управляващи въздействия, които да гарантират оптималност на параметрите на  системата при изпълнение на присъщите и функции в рамките на такива всеобщи системи като геосфера, вселена, общество и т.н.