e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

Web 2.0

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

ПРЕДИМСТВА НА ЕЛЕКТРОННОТО  ОБУЧЕНИЕТО

ХАРАКТЕРИСТИКИ  НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ

РАЗВИТИЕ  НА E-LEARNING

 

ПОКОЛЕНИЯ E-LEARNING

 

Е LEARNING 2.0

 

Web 2.0

 

 

 

WORLD WIDE WEB

 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА WEB

 

WEB СЕРВИЗИ

 

Web 2.0

 

КАКВО Е ТОВА  WEB 2.0

 

WEB 2.0 И Е БИЗНЕС

      

СЕМАНТИЧЕН WEB

 

Web 3.0

 

Като много важни концепции, Web 2.0 няма ясни граници.

Тя по-скоро е център на притегляне.

Вие можете да си представите Web 2.0 като множество правила и практически решения.

Те са обединени в някакво подобие на слънчева система, състояща се от възли,

всеки от които е построен с отчитане на някои от всички описани правила

и се намира на определяна дистанция от центъра.

Тим О'Рeйли

Web 2.0

Години след изобретяване на Интернет, идеята на Тим Бърнар Ли, започна да се реализира. Днес Интернет се явява център за масови комуникации и всички потребители са автори.

 

Тим О'Рeйли нарича това явление Web 2.0.

 

Концепцията за  Web 2.0 се ражда на съвместен мозъчен щурм на издателството O’Reilly Media и компанията MediaLive International. Анализирайки най-успешните проекти на Web 1.0 и най-интересните нови приложения, присъстващите правят опит да определят основните принципи на Web 2.0.  На фигурата по-долу е представена създадената карта, която илюстрира много от ключовите идеи на Web 2.0.

 

 

Web 2.0

 

 

Свойства на услугите Web 2.0:

 • Контентът се създава от потребителите;

 • Тагове (ключови думи) се присвояват на всеки контент (текст, фото, видео) за сортиране и групиране;

 • Контентът може да се получи във вид на rss/atom поток, т. е. Да се разглеждат заглавията и по тях да се прави избор, кое си заслюжава да бъде прегледано и кои не;

 • Налице е възможност за ползване на услугите с помощта на мобилен телефон;

 • Използване на технологията AJAX, т.е. обновяване на страницата в браузъра се извършва по-части – интересуващи потребителя.

 • За повечето операции на потребителя е необходим само браузър – всички приложения работят в браузъра, а данните се съхраняват в мрежата. Инсталиране на допълнително ПО не е необходимо.

 

Недостатъци на Web 2.0

 •  При използване на технологиите web 2.0, потребителите стават  арендатори на съответния сервиз, което създава определени зависимости:

 • Зависимост от наличия на постоянно съединение – изчезва връзката, а с нея и съответната услуга;

 • Зависимост на качеството на предлаганите услуги от качеството на работа на много компании;

 • Уязвимост на конфиденциалността на данните, съхранявани на външни сървъри.

Сравнение Web 1.0 и Web 2.0

Характеристики

Web 1.0

Web 2.0

Формат

Четене

Писане, създаване

Единица контент

Станица

Запис

Разглеждане чрез

Браузър

RSS, браузър

Архитектура

Клиент сървър

Web сервизи

Контента се създава......

От програмисти

От всеки

 

Web сервизи

 

Web сервизи

   

Wiki

Мрежова технология за организиране на свързани помежду си Web страници, всяка от които може да бъде посетена и редактирана от потребителите, които имат права и достъп, по всяко време. Историята и всички версии на страниците се запазват. Последната версия има най-висок приоритет. Всеки път, когато страницата се обнови, новата версия се съхранява.

 

                     Елементи

 •  страница

 • история на страница – всяка страница има история, където в хронологичен ред са подредени различните версии и техния автор

 • дискусионна страница – някои платформи поддържат към всяка страница определено място, където редакторите на страницата могат да дискутират своята работа..

 •  връзки, сочещи към страницата

            Пример: Инфопедия     

 

       Blog

Web страница, състояща се от кратки параграфи с мнения, информация, лични записи в дневници или линкове, наречени накратко постове. Постовете обикновено са подредени в хронологичен вид, като най-скоро публикуваните се намират първи. Повечето от блоговете позволяват на своите посетители да оставят своето мнение по постовете.

        

                Елементи

 • Публикация (или пост)-публикацията е основната единица на съдържание в блога.

 • Категории -служат за организиране на публикациите по теми (категории).

 • Blogroll -списък с линкове към блогове или Web сайтове, които собственикът на блога смята за полезни и препоръчва на своите читатели.

 • Тагове -обикновено всеки пост е „тагнат” с една или повече ключови думи. Така се категоризира съдържанието.

 • RSS емисия – повечето блог системи позволяват постовете да бъдат агрегирани в RSS емисии и разпространявани.

       

         Tag

Тагът е йерархична ключова дума или термин, отнасящ се към даден дигитален обект (който може да бъде Интернет страница, изображение, аудио, видео, компютърен файл и т.н.).Тагът е вид метаданни, които помагат да се опише даден елемент и позволяват той да бъде открит отново при търсене в Интернет.

 

        RSS

Фамилия от Web формати, които се използват за публикуване на често актуализирано съдържание като публикации, заглавия на новини в стандартизирани формати.

 

RSS документът (известен още като "емисия"  съдържа или резюме на съдържанието на асоциирания сайт или пълния му текст

 

Основната полза от RSS е, че позволява да се обединят емисии от различни уеб източници на едно място. Съдържанието на тази RSS емисии може да бъде прочетено чрез софтуер наречен RSS четец. Той може да бъде приложение, инсталирано на компютър или Web базиран.