e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

Е LEARNING 2.0

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

ПРЕДИМСТВА НА ЕЛЕКТРОННОТО  ОБУЧЕНИЕТО

ХАРАКТЕРИСТИКИ  НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ

РАЗВИТИЕ  НА E-LEARNING

 

ПОКОЛЕНИЯ E-LEARNING

 

Е LEARNING 2.0

 

Web 2.0

 

Основни елементи на е  learning 2.0:

 • Концепция за използване на learning 2.0:

 • Съвместна работа;

 • Комуникация и взаимодействие;

 • Управление на знания;

 • Малки зрънца контент;

 • Работа в режим на реално време;

 • Непрекъсната доставка на малки „зрънца” контент в мащабите на продължителна програма за обучение.

Е LEARNING 2.0

 

Характеристики на е  learning 2.0:

 • Потребителите сами създават материали и общуват с други потребители чрез инструментите на  Web 2.0, даващи възможност за разпределено създаване на материали и разделяне на отговорността в процеса на формиране и използване на учебни ресурси.

 • В процеса на обучение се използват голямо количество агрегирани източници на информация, които включват всички възможни формати файлове и начините за тяхното предаване;

 • Учебните материали се намират в постоянна актуализация, както от авторите и преподавателите, така и от самите студенти.

 • Традиционните електронни курсове днес могат да служат само като базов източник на информация;

 • Изучаването на материалите се извършва по всяко време и място:

 • Всички източници на информация могат да се използват не само от персонални компютри, но и от мобифони , mp3 плеер и т.н.

 • Заедно с технологиите на web 2.0 по-активно започват да се развиват и технологиите за адаптивно обучение.

Появата на новите технологии не променя значението на старите. По-скоро става въпрос за комбинирано използване според потребностите на потрабителите.

 

Инструменти на е  learning 2.0:

 

Инструмент

Роля в обучението

Wiki

Съвместно създаване

Изследвания

Събиране на ресурси и информация за курса

 

Blog

Доклади, реферати, есета

Изказване на собствено мнение

Оценка на работи

RSS

Бързо разглеждане на актуализации в курса

Постоянно напомняне за обучение

Събиране на информация по тематиката на курса

Podcasing(аудиоблог)

Прослушване на лекции в аудиоформат

Аидиокниги

Запис изказване на студенти

 

 

 

Отличителни черти на е-learning 2.0:

 

Характеристики

е-learning 1.0

е-learning 2.0

Простота на създаване на контент

 Сложен и трудоемък процес, изискващ специален инструмунтариум

Инструментариума за създаване на контент е под ръка и не изисква големи усилия.

Безболезнена интеграция

Елементите на курса са разделени и се намират в различни среди

Елементите на курса са обединени в една среда и лесно се преминава от една в друга форма на обучение (примерно от изучаване в обсъждане)

Форма на контента

Статичен контент

Динамичен контент – може да се отбележи материала като интересен и необходим, при което ще се обновява автоматично.