e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

РАЗВИТИЕ  НА E-LEARNING  

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

ПРЕДИМСТВА НА ЕЛЕКТРОННОТО  ОБУЧЕНИЕТО

ХАРАКТЕРИСТИКИ  НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ

РАЗВИТИЕ  НА E-LEARNING

 

ПОКОЛЕНИЯ E-LEARNING

 

Е LEARNING 2.0

 

Web 2.0

 

 

e Learning – това е използване на нови технологии,

мултимедия и Интернет за повишаване качеството на обучение

за сметка на усъвършенстване на достъпа до ресурси и образователни услуги,

 както и отдалечен обмен на знания и съвместна работа.

Европейская комисия

 

 

Развитие на Е-Learning

Е-Learning е формат за обучение, основан на прилагане на контент в електронна форма и използване на електронни средства (компютър, мобифон и т.н.), както и на по-сложни системи - LMS и интерактивни обучаващи платформи.

 

E-learning се развива и разпространява в мрежата Интернет, използвайки многообразие от мрежови ресурси и инструменти (Web1.0, Web2.0)

 

E-learning е саморазвиваща се система, която се еволюира по обективни закони в съответствие с логиката на съвременното развитие и потребности на обществото.

 

 

Развитие на Е-Learning

 

        1-ви етап Начало

Избор на технологии и платформи за идентификация на един или повече важни проекта, които могат да демонстрират преимуществата на e-learning.

 

Очакване за намаление на разходите за процеса на обучение.

 

         2-ри етап Разширяване

Започват да се изясняват границите на използваемост на e-learning.

 

Става ясно, че ползите от инвестиции в e-learning значително превишават разходите, свързани с подготовка на контента и поддръжката на e-learning.

 

        3-ти етап Интегриране

E-learning се разглежда като средство за подобряване процеса на подготовка на обучаемите. При това e-learning не се измерва с количеството изпълнени проекти, а с ефективността от тези проекти.

 

        4-ти етап Обучение при поискване

 

Степени на развитие на Е-Learning

 

Степени на развитие на Е-Learning

 

 

 

Характеристики

Управление на информация

Управление на знания

Управление на ефективността

Управление  на компетентността

Потребност

Съхраняване и разпространение на информация

Разпостраняване на знания.

Създаване на необходимия потенциал и ниво на ефективност

 

Удовлетворяване на външните потребностите за компетентност

Съдържание

Фрагментарно използване и съхранение

Обекти като порции от знания, които могат да се използват повторно

Порции, от структурирани в обекти знания, навици

Вградени в работата и непрекъснати порции от знания

 

Фокус

Представяне на каталог от курсове

Качество на обучение и ниво на знания

Обучение насочено към ефективност;

Персонализирани изисквания;

 

Създаване на компетентност, измервана от работодателите, и самите обучаеми

Система

БД с контент и множество  Web-страници

LMS

Интернет с прост  достъп

Web 2.0

Проблем

Пропуски в контента , излишество, ограничен достъп.

Недостатъчна обвързаност с практиката

Липса на стандарти за ефективност

Липса на показатели за компетентност