e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

МОДЕЛ НА  ОБУЧЕНИЕ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДИЗАЙН

E-LEARNING ТЕОРИИ И МОДЕЛИ

E-LEARNING МОДЕЛ НА  ОБУЧЕНИЕ

МОДЕЛ ADDIE

 

Определение за модел на обучение

Описание на теориите, принципите и процесите, целта на които се явява стандартизация или унификация на процесите на обучение.

 Етапи на разразработка на модел на обучение:

  • Определяне характеристиките на обучаемия;

  • Определяне образователните цели;

  • Определяне педагогическите стратегии.

 

E-LEARNING МОДЕЛ НА  ОБУЧЕНИЕ

 

 

       Определяне характеристиките на обучаемия

 

                  Цел – формиране на модел за всеки обучаем, т.е данни за стила му на обучение, уменията и навиците му и т.н.

 

                    Причина – избор на подходящ модел изисква знания за индивидуалните характеристики на всеки обучаем, за да се осъществи индивидуализирано обучение.

 

        Определяне на образователните цели.

Те зависят от:

  • Вида и темата на учебния материал;

  • Способностите и навиците, които обучаемите трябва да получат и развият.

Образователни цели биват :

                * Специални – учебен предмет (област от знанието), тематичен раздел и особености на учебния материал;

                * Общи – тип навици, които трябва да се развият от обучаемите (например, решаване на проблеми).

 

       Избор на педагогическа стратегия

Избор на теория на обучение, съвместима с модела на всеки обучаем, и на тази база създаване на модел на обучение, по който се осъществява курса на обучение.

 

Формиране модел на обучение

 

Формиране модел на обучение

 

1.    Определяне на символи за описание на използваните педагогически и учебни модули.

2.    Определяне и семантично описание на компонентите, необходими за проектиране на схемите представящи моделите.

3.    Определяне на първичните компоненти, които присъстват във всеки модел и техните характеристики.

 

Компоненти

Характеристики

Модел на обучаемия

Характеристики на обучаемия;

Индивидуален стил на обучение;

Ниво на умения и навици;

Потребности и мотивация.

Образователни цели

Специални;

Общи.

Педагогически стратегии

Теория на обучението;

Стратегия на преподаване.

 

4.    Създаване на модела на база комбиниране на компонентите, налична информация и знанията и опита на преподавателя.

 

Предназначение на моделите за обучение

Ползата от моделите на педагогическия дизайн е че те служат като средства за комуникация. Моделите на педагогически дизайн позволява на отделните разработчици и мултидисциплинарни екипи да използват едни и същи термини и извършват свързани процеси.

 

Педагогическите дизайнери трябва да познават различните модели на педагогически дизайн. В зависимост от обстоятелствата, те могат да използват някои елементи от различни модели за постигане на балансиран подход.

 

Компютърните дизайнери трябва да могат да подберат подходящ модел за конкретна ситуация, а не да привързват ситуацията към модела.