e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

ОБЛАСТИ НА E-LEARNING СТАНДАРТИЗАЦИЯ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

E-LEARNING СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА E-LEARNING СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

 

ОБЛАСТИ НА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

 

 

Стандарти за системи за обучение

 • Web служби (IMS General Web Services);

 • Взаимодействие на цифрови репозитарии (IMS Digital Repositories Interoperability);

 • Открито описание интерфейсите на службите OKI OSIDS (Open Service Interface Definitions).           

              Задачи:

 • Да се осигури открита модулна архитектура на системите за обучение;

 • Да се упрости създаването на гъвкави хетерогенни средства за обучение;

 • Да се осигури интеграция на компонентите на системата.

Стандарти за обучаемия

 • Досие на обучаемия (IMS Learner Information Profile);

 • Обмен на данни в организацията (IMS Enterprise Services);

 • Електронно порт фолио (IMS e-Portfolio).
             

Стандарти за учебен контент

 • Метаданни (IMS Metadata); 

 • Опаковане на контент (IMS Content Packaging);  

 • Взаимодействие на тестове и въпроси (IMS Question & Test Interoperability);

 

Стандарти за обучение

 • Език за моделиране на обучението EML (Educational Modelling Language);

 • Прости последователности (IMS Simple Sequencing);

 • Сценарии за обучение (IMS Learning Design).

            Позволяват да се опише:
               * Структурата на обучение (method, act, play)
;

* Ролите на участниците в процеса (roles);

* Действията, изпълнявани в хода на обучение (learning activities, support activities);

* Средата, в която се извършва обучението, както и услугитеи ресурсите, достъпни в средата (environments, services, resources);

* Обектите на знания, създавани от участниците по време на обучението и достъпа до тях (properties);

* Условията, на изпълнение/неизпълнение, които влияят на реализиране на сценария (conditions);

* Обмен на информация между компонентите на сценария (notifications).