e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

LMS (Learning Management Systems)

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ПИРАМИДАЛЕН LMS МОДЕЛ

ПОТРЕБИТЕЛИ НА LMS

Процеси в LMS

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ НА LMS

ПОКОЛЕНИЯ LMS

 

Система за управление на обучението LMS (Learning Management Systems)

Появата на LMS се обуславя от осъзнаването потенциалните възможности на технологично-базираното обучение чрез Интернет от страна на големите компании и ВУЗ.

 

Този вид системи предоставят възможности на ръководството на една фирма да планира и следи нуждите на персонала, клиентите и партньорите си от обучение.

 

LMS имат отношение към стратегическото планиране и мениджмънт на организацията понеже са свързани с тестване, подбор и повишаване квалификацията на персонала. Също така LMS обикновено поддържат каталози с наличните курсове, учебници и събития свързани с обучението, съхранени в подходящ за работа формат.

 

История на LMS

 

 

Поколение

Години

Системи за обучение

1

1970 – 1980

Mainframe базирани системи за обучение

2

1980 – 1990

Мини компютър базирани (Apple-Pilot)

3

1981 – 1994

PC-базирани (PC-Pilot, SuperPilot)

4

края на 80-те

Мултимедийно базирани (AICC)

5

1993 - ...

Windows-базирани мултимедийни среди

6

1994 - ...

Web-базирани (LMS и LCMS)

7

1997 - ...

Системи базирани на стандарта SCORM (IMS, ADL)

 

От разгледаните в таблицата системи за обучение, интерес представляват 6-тото и 7-мото поколения. LMS (Learning Management Systems) Те се явяват наследник на Web-базираните библиотеки с неструктурирано учебно съдържание (Generic content libraries).

 

Обобщен модел на LMS

 

 

Обобщен модел на LMS

 

LMS се използват за централизирано организиране процеса на обучение, което включва: регистрация на обучаемите, поддръжка на учебен план за online и offline занятията, зареждане на учебно съдържание, следене напредъка на обучаемите.

 

Траекторията на обучаемия се представя, чрез линейна последователност минаваща през различните курсове и тестове.

 

По-сложните LMS след като определят способностите на обучаемия сами му предлагат най-подходящите за него модули от учебното съдържание. Ако той се справя добре, това ще са следващите модули от курса, ако има проблеми, му се предлагат допълнителни теми, чрез които той може да попълни пропуските в знанията си. В повечето случаи, това помага на преподавателите като спестява време и усилия от тяхна страна.

 

Възможности  на LMS

Основните възможности, които трябва да притежава една LMS са следните:

 

 

Възможности  на LMS

 

         Регистриранеonline добавяне и администриране на обучаемите с цел по-късно с тях да могат да се извършват уеб-базирани дейности от преподавателите и администраторите.

 

       Администриране на учебната програма – наличие на удобен начин за определяне на учебна програма, удовлетворяваща изискванията на участниците в учебния процес.

 

        Представяне на информацията в удобен за възприемане вид – това включва както УС, така и тестовете.

 

        Отчитане траекторията на обучаемия – следене прогреса и уведомяване на преподавателите за резултатите.

 

       Комуникация – това може да бъдат чатове, дискусионни форуми, e-семинари и др. Най-общо съществуват четири типа комуникация, в които действащи лица са обучаеми и преподаватели:

 

1.1         Един към един:

1.1.1        разговор в частен чат канал;

1.1.2        изпращане на съобщения по електронната поща;

1.1.3        споделяне на екрани.

 

1.2        Един към много (най-често преподавател към обучаеми):

1.2.1        обяснява чрез чат програма;

1.2.2        води лекцията си по видеоконференция;

1.2.3        с уеб страници, запълнени с учебно съдържание;

1.2.4        презентация или лекции по Интернет (електронен семинар);

1.2.5        поставяне на въпрос във форум или новинарски групи.

 

1.3        Много към един (най-вече обучаеми към преподавател):

1.3.1        дискутиране на поставен въпрос в чата;

1.3.2        отговори на поставена тема във форум.

 

1.4        Много към много.

1.4.1        дискусия в чата;

1.4.2        участие в двустранна видеоконференция.

 

         Проверка на знанията – автоматизирано тестване и оценяване знанията на обучаемите.

 

Показатели за сравнение на LMS

  • съвместимост с международните стандарти в електронното обучение;

  • отвореност на системата към други подобни;

  • удобен потребителски интерфейс;

  • възможности за персонализация на интерфейса и учебното съдържание;

  • наличие на различни работни езици;

  • възможности за използване на няколко дидактични модела;

  • фирмена поддръжка по време на внедряване и експлоатация;

  • цена на продукта т.н.