e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

ПРЕДИМСТВА НА E-LEARNING

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

ПРЕДИМСТВА НА ЕЛЕКТРОННОТО  ОБУЧЕНИЕТО

ХАРАКТЕРИСТИКИ  НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ

РАЗВИТИЕ  НА E-LEARNING

 

ПОКОЛЕНИЯ E-LEARNING

 

Е LEARNING 2.0

 

Web 2.0

 

Предимства на E-learning

Нагледността и интерактивността на електронното обучение позволява да се постигне по-голяма степен на усвояване на знания;

 

Внедряването в учебните материали на симулация позволява да се дават на обучаемите не само теоретични, но и практически знания;

 

Възможността за организиране на групова работа от всякакъв размер, позволява обучаемите да усвоят навици за работа в екип, комуникативност и умения за лично презентиране.

 

E-learning създава възможности за:

  • Подобряване качеството на висшето образование;

  • Разширяване достъпността на образованието;

  • Премахване бариери за получаване на образование;

  • Получаване на професионална ориентация;

  • Повишаване квалификацията и възможностите всеки обучаем да реализира потенциала си.

Предимства на E-learning

 

 

Обучение водено от преподавател

Обучение чрез E-learning

Най-добрата конфигурация: един преподавател за осем обучаеми.

Възможна конфигурация един преподавател – сто обучаеми.

Една лекционна зала или зала за упражнения.

Физически не съществува такава.

Учебното занятие започва в момента X и завършва в момента Y.

Занятието започва и свършва в момента, когато обучаемият реши. Освен в случаите на предварително уточнени с преподавателя учебни занятия.

Обучаемият повечето време работи в група.

Обучаемият повечето време е сам.

Голяма част от  времето обучаемият е пасивен.

Преподавателят само дава насоки и съвети.

Преподавателя определя структурата и стъпката, с която се изучава учебното съдържание (обучаемите рядко се намесват).

В повечето LMS обучаемият има средства да определи последователността, стъпката и структурата (с помощта на препоръки от преподавателя)

Преподавателя носи отговорност за учебния процес.

Обучаемият носи отговорност.

Преподавателя е в центъра на обучението.

Обучаемият е главно действащо лице в процеса.

 

  

ВУЗ получава възможност:

  • Организационно да опрости процеса на обучение, да повиши неговата обективност и ефективност. Обучението може да се провежда без откъсване от производството във всяко удобно време.

  • Значително да намали стойността и да повиши уфективността на обучение, в т.ч. на професионалното обучение и да повиши квалификацията на персонала.

  • Ефективно и, при желаниe, централизовано  да контролира учебния процесс в мащтабите на цялата филиална мрежа;

  • Да автоматизира процеса на отчет и систематизирано архивиране персоналната статистика за студентите;