EFQM

© Христо Тужаров,

Септември 2008

 

ОЦЕНКА НА КРИТЕРИИТЕ "РЕЗУЛТАТИ"

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Асеневци] [Консултации]

МАТРИЦА ЗА ОЦЕНКА RADAR

ОЦЕНКА НА КРИТЕРИИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ОЦЕНКА НА КРИТЕРИИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

 

САМООЦЕНКА ПО МОДЕЛА EFQM

ПРИМЕР ЗА ПРОГРАМНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕТОДИКАТА RADAR

 

 

RADAR: матрица за оценка на критериите  #6-9 от група Резултати

 

Подкритерий _______________________________________________________________

(6.а, 6b … 9b – общо  8 оценъчни листа)

 

РЕЗУЛТАТИ (RESULTS)

100-бална скала за оценка, %

 

  • 0 - 10 – няма информация или информацията е случайна

  • 10 - 35 – някаква положителна информация и положителни тенденции

  • 35 - 60 определено позитивна информация по половината  показатели, тенденции за добра работа

  • 60 - 85  позитивна информация по-голяма част от показателите, тенденции за отлична работа

  • 85 - 100 само позитивна информация, отлични резултати по всички показатели и направления

 

Резултати

  Пояснение

Оценка, %

 

Тенденции

… тенденциите се явяват позитивни и/или се поддържа ниво на добра работа

оценка #1

 

Цели

… показателите съответстват на  целите на организацията, показателите са достигнати

оценка #2

 

Сравнение

… проведено е сравнение с достиженията на «статистически средни» организации в съответстващия отрасъл, в региона и/или преките конкуренти

оценка #3

 

Причини

… резултатите за обусловени от използваните подходи

оценка #4

 

За изчисляване на общата оценка за група Резултати, съберете оценки 1, 2, 3 и 4 и разделете сумата на  4

 

Обща

оценка #1

 

Пълнота на обхвата

Представените резултати обхващат всички направления на дейността

Обща

оценка #2

За изчисляване на крайна оценка по подкритерия, съберете общите оценки  и разделете сумата на  2

 

Крайна оценка по

подкритерия, %