EFQM

© Христо Тужаров,

Септември 2008

 

 

РЕЗУЛТАТИ В EFQM

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Асеневци] [Консултации]

КРИТЕРИИ EFQM

ЛИДЕРСТВО В EFQM

ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ В EFQM

СЪТРУДНИЦИ В EFQM

ПАРТНЬОРСТВО И РЕСУРСИ В EFQM

ПРОЦЕСИ В EFQM

РЕЗУЛТАТИ В EFQM

 

Група критерии за Резултати EFQM

 

Критерий 6. Резултати за потребителите (200 бала)

Най-добрите организации постигат високо удовлетворение на потребителите, като систематично измерват степента на тяхната удовлетвореност.

 

Критерий 7. Резултати за сътрудниците (90 бала)

Най-добрите организации постигат високи резултати по отношение на удовлетворяване интересите на своите сътрудници и систематично измерват степента на удовлетвореност на персонала.

 

Критерий 8. Резултати за обществото (60 бала)

Най-добрите организации постигат високи резултати по отношение на удовлетворяване интересите на обществото и систематично измерват степента на удовлетвореност.

 

Критерий 9. Ключови  резултати от дейността (150 бала)

Най-добрите организации постигат високи резултати при реализация на политиката и стратегията и систематично измерват ключовите резултати от своята дейност.

 

Подкритерии EFQM за всеки от критериите в тази група

 

  • 6а, 7а, 8а, 9а Измерими показатели

  • 6b, 7b, 8b, 9b Индикатори на дейността

 

Червени пътеки EFQM

 

Червени пътеки

Подкритерии

Комуникации

 

6, 7, 8 – Измерване удовлетвореността от комуникативните процеси и тяхната ефективност

Корпоративна социална отговорност

 

6а – Възприемане от производителите на продукта.

7а – Отношение на сътрудниците с организацията.

8 – Удовлетворяване интересите на обществото на всички нива.

9а/b – Стандартизация на производството

Творчество и иновации

6, 7, 8, 9 – Измерване ефективността на творческите и иновационни процеси

Потребители

 

6а – Резултати, касаещи удовлетвореността на потребителите

6b – Резултати, касаещи удовлетвореността на вътрешните потребители 

Управление

 

9а – Отчет на финансовите резултати

9b – Отчет на финансовите показатели

Знания

9 – Използване на знания за подобряване на бизнеса

Пазар и изследване на пазара

 

6а – Мнение на потребителите

6b – Вътрешни показатели

7а – Положително отношение на сътрудниците към организацията на работа

7b – Лоялност

8а – Имидж в обществото

9 – Пазарен дял, положение на пазара

Хора(сътрудници)

 

7а – Положително отношение на сътрудниците към организацията на работа

7b – Вътрешни резултати за работниците

Процесен  подход 

6, 7, 8, 9 – Измерване ефективността на процесите 

Доставчици/партньори

 

9а – Ключови резултати в отношенията доставчици/партньори

9b – Ключови показатели в отношенията доставчици/партньори

Устойчивост на  организацията

6, 7, 8, 9 – Демонстрация на стабилни резултати