EFQM

© Христо Тужаров,

Септември 2008

 

 

ПРОЦЕСИ В EFQM

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Асеневци] [Консултации]

КРИТЕРИИ EFQM

ЛИДЕРСТВО В EFQM

ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ В EFQM

СЪТРУДНИЦИ В EFQM

ПАРТНЬОРСТВО И РЕСУРСИ В EFQM

ПРОЦЕСИ В EFQM

РЕЗУЛТАТИ В EFQM

 

Критерий 5. Процеси EFQM (140 бала)

 

Най добрите организации проектират процесите, осъществяват управление на процесите и ги усъвършенстват с цел:

  • Реализиране на своята политика и стратегия;

  • Пълно удовлетворяване и създаване на ценности за своите потребители и другите заинтересовани лица.

 

Подкритерии EFQM :

 

5а. Процесите в организацията систематично се проектират и управляват.

5b. Процесите се усъвършенстват чрез използване на иновации и с цел пълно удовлетворяване изискванията на потребителите и другите заинтересовани страни.

5c. Проектирането и разработката на продукти и услуги се провежда на база нуждите и очакванията на потребителите.

5d. Продуктите и услугите се произвеждат, доставят на потребителите и се съпровождат с последващо обслужване.

5e. Установени са и постоянно се подобряват взаимоотношенията с потребителите.

 

Червени пътеки EFQM

 

Червени пътеки

Подкритерии

Комуникации

 

5b – Изменение и усъвършенстване на комуникативните процеси. 

Корпоративна социална отговорност

 

5с – Потребителите и партньорите участват в производството.

5d – Произвежданите продукти могат да бъдат утилизирани.

5е – Ежедневен контакт с потребителите 

Творчество и иновации

5b – Използване на творческия и оновационен потенциал на заинтересованите страни за подобряване на процесите.

5с – Използване на на творческия и иновационен потенциал при разработка на продукти и услуги.

5е – Използване на творческия и иновационен потенциал за подобряване взаимоотношенията с потребителите. 

Потребители

 

5b – Подобряване на процесите с цел удовлетворение на потребителите

5с, 5d – Процеси, свързани с потребителите

5е – Управление взаимоотношенията  с потребителите 

Управление 

 

Знания

 

Пазар и изследване на пазара

 

5с – Разработка на нови продукти за текущите и бъдещи пазари

5d – Маркетинг, комуникации и продажби 

Хора(сътрудници) 

 

Процесен  подход

 

5а – Описание системата за разработка и управление на процесите

5b – Описание на системата за подобряване на процесите 

Доставчици/партньори 

 

Устойчивост на  организацията 

5с – Прогнозиране на бъдещи потребности на хората относно нови продукти