EFQM

© Христо Тужаров,

Септември 2008

 

 

ПАРТНЬОРСТВО И РЕСУРСИ В EFQM

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Асеневци] [Консултации]

КРИТЕРИИ EFQM

ЛИДЕРСТВО В EFQM

ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ В EFQM

СЪТРУДНИЦИ В EFQM

ПАРТНЬОРСТВО И РЕСУРСИ В EFQM

ПРОЦЕСИ В EFQM

РЕЗУЛТАТИ В EFQM

 

Критерий 4. Партньорство и ресурси EFQM (90 бала)

 

Най-добрите организации управляват своите вътрешни ресурси и взаимоотношенията с външните партньори с цел реализация на политиката и стратегията, както и за ефективно осъществяване на процесите си. 

 

Подкритерии EFQM:

 

4а. Връзките с външните партньори са установени и се управляват.

4b. Води се управление на финансовите ресурси.

4c. Води се управление на недвижимите активи, оборудване и материали.

4d. Води се управление на технологиите.

4e. Води се управление на информацията и знанията.

 

Червени пътеки EFQM

 

Червени пътеки

Подкритерии

Комуникации  

 

Корпоративна социална отговорност

 

4а – Сътрудничество с обществените  организации и местните власти.

4b – Финансовата  стратегия поддържа стратегията за социална отговорност

4с – Мениджмънт на обкръжаващата среда. 

Творчество и иновации

4а – Използване на творческия и иновационен потенциал на партньорите.

4е – Използване на знания и информация за творчество и иновации. 

Потребители 

 

Управление

 

4b – Определяне на ключовите управленски процеси на всички нива  

Знания

4е – Управление на организационните знания 

Пазар и изследване на пазара

4а – Създаване на нови ценности за потребителите и доставчиците чрез развитие на партньорските отношения

Хора(сътрудници) 

 

Процесен  подход 

 

Доставчици/партньори

 

4а – Управление взаимоотношенията с доставчици/партньори 

Устойчивост на  организацията