EFQM

© Христо Тужаров,

Септември 2008

 

ПРЕМИЯ БОЛДРИДЖ

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Асеневци] [Консултации]

МОДЕЛИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИЗНЕСА

ПРЕМИИ В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО СЪВЪРШЕНСТВО

МОДЕЛ ПО ISO 9001:2000

ПРЕМИЯ БОЛДРИДЖ

МОДЕЛ ПО ISO 9004:2008

ТРИСЛОЕН МОДЕЛ ПО JIS TRQ 0005:2005

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ НА МОДЕЛА JIS TRQ 0005:2005 

 

Премия Болдридж

Много важна роля за изработване на единен поглед върху същността на TQM изиграва основаването на ежегодна премия Малкълм Болдридж по решение на Конгреса на САЩ през  1987 г.

 

С премията Болдридж ежегодно се награждават организации, които демонстрират високи постижения и адаптират иновационни подходи в такива области, като лидерство, стратегическо планиране, ориентация към клиента и пазара, информационни системи, човешки ресурси, управление на процеси и финансови резултати. Именно съгласно изискванията на експертния комитет на тази премия се формулират критериите на премията и съответния модел.

 

Моделът  постоянно се обновява. Последното обновяване ( 2005г.)  има следните критерии:

 

Премия Болдридж

Критерии на премия Болдридж

 

Критерии

Точки

1. Лидерство

120

1.1 Организационно лидерство

70

1.2 Социална отговорност

50

2 Стратегическо планиране

85

2.1 Развитие на стратегии

40

2.2 Внедряване на стратегии

45

3 Потребителски и пазарен фокус

85

3.1 Знание за клиента и пазара

40

3.2 Отношения с клиентите и удовлетвореност

45

4 Измерване, анализ, управление на знания

90

4.1 Измерване и анализ на организационна ефективност

45

4.2 Информация и управление на знание

45

5 Човешки ресурси

85

5.1 Работни cистеми

35

5.2 Обучение на сътрудници и мотивиране

25

5.3 Благополучие на сътрудника и удовлетвореност

25

6 Управление на процеси 

85

6.1 Процеси за създаване на ценности

50

6.2 Поддържащи процеси

35

7 Бизнес резултати

450

7.1 Ориентиране към клиента резултати 

75

7.2 Резултати  от продукция и услуги 

75

7.3 Финансови и пазарни резултати

75

7.4 Резултати от човешките ресурси 

75

7.5 Резултати от ефективността на организационната структури

75

7.6 Резултати от управление и социална отговорност 

75