EFQM

© Христо Тужаров,

Септември 2008

 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Асеневци] [Консултации]

МОДЕЛИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИЗНЕСА

ПРЕМИИ В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО СЪВЪРШЕНСТВО

МОДЕЛ ПО ISO 9001:2000

ПРЕМИЯ БОЛДРИДЖ

МОДЕЛ ПО ISO 9004:2008

ТРИСЛОЕН МОДЕЛ ПО JIS TRQ 0005:2005

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ НА МОДЕЛА JIS TRQ 0005:2005

 

Концепция за устойчиво развитие

 

Организационни знания + Иновации =  Устойчив ръст

 

Концепция за устойчиво развитие

 

 

История на концепцията за устойчиво развитие

Докладът на Римския клуб "Предели на растежа" (1972 г.) поставя начало на призивите на учени и общественици за осъзнаване на глобалната опасност за човечеството от неограничавания ръст на производство и потребление.

 

През 1992 г. в Рио-де-Жанейро се провежда Световна конференция по управление на околната среда, която приема декларация, състояща се от 27 принципа. Първият принцип гласи: "Човекът е централно звено при разглеждане на въпросите за устойчиво развитие, което е ориентирано към опазване на здравето на човека и към осигуряване на пълноценен живот в хармония с природата".

 

От този момент концепцията за устойчиво развитие става водеща за компаниите от световно ниво.

 

Същност на концепцията за устойчиво развитие

Нова философия в развитие на  обществото, основана на интеграция на социалните, екологически и икономически аспекти при приемане на решения в практическата дейност, насочени към осигуряване на живота и труда на бъдещите поколения.

 

90-те години - развитие на идеята за устойчиво развитие чрез съвместна дейност за опазване на природата и труда на хората.

 

1997 г. - Дж. Елкингтон (John Elkington) формулира тройната цел в устойчивото развитие на бизнеса:

 

Хора Планета  -  Печалба

 

(People, Planet, Profit - три Р), при това в същата последователност на приоритетите.

 

През 1999 г. по време на Световния икономически форум в гр. Давос, Швейцария, Генералният секретар на ООН, Кофи Анан, се обръща към лидерите в бизнеса с послание, наречено Глобален Договор (Global Compact). Той съдържа десет универсални принципа за взаимоотношенията между човека, обществото, природата и бизнеса.

 

От началото на новото хилядолетие концепцията за устойчиво развитие се възприема от все повече организации като единствено възможният баланс между интересите на бизнеса, хората, обществото и което е най-важно - бъдещите поколения.

 

Концепцията се явява базисна при оформяне на новите TQM модели:

 

                   TQM = устойчиво развитие + международна стандартизация

 

Японска парадигма за устойчиво развитие

 

Японска парадигма за устойчиво развитие

 

Съвършенството, като част от стратегията за успех на концепцията Kaizen може да се определи като:

 

Съвършенство = Kaizen + новаторство

 

където Kaizen поддържа и подобрява работните стандарти постепенно, по пътя на малки подобрения, а новаторството предвижда радикални подобрения в резултат на сериозни инвестиции в технологии и (или) оборудване.