Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

 

ЗНАЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА БИЗНЕСА

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА

 

ВРЪЗКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА БИЗНЕСА И ИТ

 

ЗНАЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА БИЗНЕСА

 

ЕВОЛЮЦИЯ НА РОЛЯТА НА ИТ ЗА БИЗНЕСА

 

МОДЕЛИ НА GARTNER

 

БАЗОВИ ЗАКОНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИТ

 

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ

 

Бизнес характеристики на информацията

 

      Полезност - информацията е полезна, ако тя не изкривява, положението на нещата във вътрешната и външната бизнес среда;

 

      Качество - зависи от полезността на получените сведения и смисловите връзки помежду им;

 

      Ценност - ценността на една и съща информация е относителна – тя е зависима от времето, ситуацията и потребителя;

 

      Адекватност – зависи от степента на съответствие на информационния обект на съответстващия му реален обект;

 

Параметри на икономическата информация

 

Параметри на икономическата информация

  • Многообразие на източниците и потребителите;

  • Прогресивно нарастване на обемите информация и съответно на рутинните процедури за обработката им.

  • Многократно повтарящи се цикли на обработка (месец, тримесечие  година);

  • Необходимост от осигуряване на конфиденциалност при обработката и;

  • Изключително значение за подготовката и приемането на делови решения;

Влияние на информацията върху бизнеса

Съвременното общество възприема информацията, като необходимо условие за прогрес. Преуспяват само организации, които активно използват съвременни средства за комуникации, информационни технологии и техни приложения.

 

На фигурата по-долу е показана зависимостта на бизнеса от информацията и знанията.

 

Влияние на информацията върху бизнеса