Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

 

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯ

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ

БИЗНЕС АРХИТЕКТУРА

СИСТЕМНА АРХИТЕКТУРА

 

 

При разработка архитектура на предприятието е от съществено значение да се определят ключовите за организацията компоненти (домейни) и семантичнитe връзки между между тах, т.е. да да бъде създаден оптимизиран компонентен модел.

 

Архитектурата на предприятието е прието да представя на следните нива:

  • Корпоративни мисия и стратегия - определят основните направления на развитието на предприятието и поставят дългосрочни цели и задачи .

  • Бизнес-архитектура - на основа мисията и стратегията за развитие и дългосрочните бизнес цели се определят необходимите бизнес-процеси, информационни и материални потоци, както и поддържащата ги организационно щатна структура.

  • Системна архитектура - определя съвкупността от методологически, технологични и технически решения за осигуряване информационната поддръжка дейността на  предприятието, която се определя от неговата бизнес  архитектура.

 

Компонентен модел на организация