Управление на данни

©Христо Тужаров, 2013 

РАСТЕЖ НА ДАННИТЕ

 

[Home] [Съдържание]

ДАННИ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА ДАННИТЕ

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА

ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ, ЗНАНИЕ

РАСТЕЖ НА ДАННИТЕ

 

 

Данни

Данните са колекции от числа, знаци, изображения или други сигнали от цифрови устройства, които представляват физически величини  и изпълняват ролята на изкуствени сигнали, предназначени за предаване на смисъла.

 

Данните са изкуствени, тъй като се създават от:

 

Развитие на данните

Повечето от данните в света са създадени през последното десетилетие, като степента на растеж на тези данни се удвоява на всеки две години.

Растежът на данните се обяснява с  промени в поведението на потребителите. Поведенческите промени касаят това  как хората използват компютри, и защо те ги използват. Става дума за следните факти:

 

 

  1. Продължава да расте с неотслабваща сила броя на компютърните устройства, използвани от хората и организациите. Смята се, че над 15 милиарда устройства ще бъдат свързани с Интернет в световен мащаб до края на 2015.

 

  1. Преди десет години, имаше 677 милиона потребители на Интернет в световен мащаб, най-вече на настолни компютри и най-вече у дома. Международният съюз по далекосъобщения (ITU) съобщи, че сега има над 2,5 милиарда потребители на Интернет.  Facebook сам се изчислява на 835 милиона потребители, които ползват различни видове компютри, повечето от тях мобилни.

 

  1. От година на година се увеличават предлаганите услуги в Интернет. Apple правят своя  25 милиарден iTunes  запис през март 2012 г., след като надминават 6 милиарда сваляния от началото на 2009г.

 

  1. Расте броят и използването на социалните мрежи. Twitter, създадена през 2006 г., се изчислява на над 200 милиона потребители, като осъществява 230 милиона контакти на ден.

 

  1. Драматични промени в потребителската употреба настъпи и в корпоративното използване на информационните  технологии. Cisco прогнозира, че световния Интернет трафик ще се увеличи четворно до 2015 г., достигайки 966 екзабайта на година. Предвижда  се годишен прогнозиран темп на нарастване от 133%

 

  1. Едно скорошно проучване на корпоративни сървъри установи, че инсталираната база в света на сървърите обработва 9.57 зета (zetta) байта на данни годишно, средно по 63 терабайта данни на година за всяка регистрирана на земята фирма.

 

Поводът за растежа на корпоративни данни са иновациите, повишаване на производителността и ефективността на работа.

 

Данните се превръщат в основен източник на конкурентно предимство. Създаване на възможности за събиране и усъвършенстване на данни и превръщането им в по-големи бизнес знания води до повишаване на производителността на предприятията.