Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

 

СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ PER

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата]

СЕМАНТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА ДАННИ

СЕМАНТИЧНИ МОДЕЛИ

МОДЕЛ PER 

МОДЕЛ PER. ИЗИСКВАНИЯ

МОДЕЛ PER. ТИПОВИ КОНФИГУРАЦИИ

СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ PER                     

 

За да създадете обектния модел на вашето приложение ще ви се наложи да определите всички обекти, които имат отношение към реализирания от информационната система процес и да намерите мястото им на съответното ниво. За да се справите успешно с тази задача, опитайте да използвате дадените по долу въпроси.

 

       

 

Обект процес

В следващото изложение под процес разбирайте един екземпляр от процеса (един ред от таблицата, съответстваща на съответния типов обект - продажба  № 1754, извършена на 05.08.2001г.)

 

Кой участва в процеса?

Всички обекти, участници в процеса се определят като основни обекти, ако участват в процеса с  повече от един екземпляр.

Пример:

·  Ако продавачът на стока е един, той не се включва, като атрибут на процеса.

·  Ако продавачите са много, те се включват като атрибут на процеса и съответно като основен обект. 

 

Колко са екземплярите, едновременно участващи  в процеса?

 

  • Ако екземплярът, участващ в процеса е един, то той се включва директно към обекта процес.

  • Ако екземплярите,   участващи в процеса са повече от един, то те се свързват към обекта процес през обект за връзка.

Пример:

  • Изпитващи преподаватели - един или изпитна комисия.

  • Ползване на превоз - един или няколко клиента.

Какво обработва процеса?

 

¨Обикновено процесът обработва множество екземпляри от един основен обект. Те се свързват към обекта процес чрез обект за връзка.

Пример: продажба на стоки, заемане на книги, изпит на студенти и др.

¨Ако процесът обработва само един екземпляр от основния обект, то тогава той се свързва директно към обекта процес.

Пример: Един клиент може да наеме само един кон или само една кола.

 

Основни обекти

Какви данни ще съхранявате?

 За да работи приложението ви ефективно е необходимо към основните обекти да прикрепите няколко подчинени, така че таблиците ви да са опростени и малки. Съществуват няколко фактора, в съответствие, с които трябва да разделите основните обекти:

¨  Данни, които са необходими за обработка на транзакциите. Те се включват към основния обект.

Транзакции  - обработка на данни (запис, пренасяне и т.н.), която се извършва многократно при работа на приложението.

Пример:

·  ОО Клиент: №клиент, Име на клиент, ЕГН/Булстат, Адрес, Населено място.

·  ОО Стока: №стока, Име на стоката, №мярка

¨  В един типов обект са включени екземпляри, за които е необходимо да се съхраняват различни данни.

Пример: клиент фирма, клиент, гражданин. В този случай ще се създаде подчинен обект, включващ данни само за клиент фирма.

 

ОПО/Клиент: №клиент, №тип фирма, Данъчен номер,  МОЛ, Президент и др.

¨  Данни, които имат специфичен характер и обхващат една сфера на дейност - комуникации, сертификати, индивидуални данни и т.н.

Пример:ОПО/Клиент: № клиент, №тип комуникация, Абанатен номер

ОПО/Манекен: №манекен, Височина, Тегло, Гръдна обиколка, Ханш и т.н.

¨  Данни, които заемат голям обем памет и “тежат” в приложението -снимки, мемо полета и т.н..

 

Съществуват ли основни обекти, които не са пряко свързани с процеса?

 

В обектния модел тези обекти се наричат основни спомагателни обекти ОСО и може да ги включите в някой от следващите варианти:

¨  Обектът съществува самостоятелно и няма връзка с други основни обекти или обекти процеси.

Пример: налично оборудване.

 

 

 

 

 

 

¨  Един екземпляр от обекта съответства на един екземпляр в основния обект.  Пример:

·  В един магазин може да има само един касов апарат.

·  Една книга може да има само един преводач.Един филм може да има само един главен герой.

 

 

 

 

 

 

¨  Няколко екземпляра от обекта съответстват на един екземпляр в основния обект.

Пример:

·  В един магазин може да има няколко  касови апарата.

·  Една книга може да има няколко автора.

·  Една стока се произвежда от много материали.

·  Едно ястие се готви с много материали  (рецепта)

 

 

 

 

Уточняване атрибутите на  обектите

 

Обекти процеси

Въпрос

Отговор

Атрибут

Как ще се идентифицира процеса?

Автоматично добавяне на номер при всяка продажба

AutoNumber

Кой участва в процеса?

Клиент

Служител - ако са повече от един

№клиент

№служител

Кога се извършва процеса?

Дата на продажбата

Дата

Къде се извършва процеса?

Място - магазин, офис, склад - ако са повече от един.

№място

С какъв документ се извършва процеса?

Тип документ - фактура, касова бележка и т.н..

№тип документ

Какъв е номера  на документа

10 символа

Номер на документа

Какъв е начина на плащане?

Начин на плащане - каса, банка.

№ начин на плащане.

Има ли други характеристики процеса?

Други - тип, времетраене,

 

 

Обекти за връзки

Въпрос

Отговор

Атрибут

Кои  обекти се свързват чрез съставен ключ?

ОП - продажба

ОО - стока

№продажба

№стока

Какво е количеството на обработените от процеса екземпляри?

Количеството стока за всяка от продажбите

Количество

Каква е цената?

Цена на продадената стока за всяка от продажбите.

Цена

Има ли други характеристики  обекта?

Други - опаковка, отстъпка и т.н.

 

 

Основни обекти

На това ниво ще трябва да включите основните, подчинените и съпътстващите обекти. С малки изключения подчинените обекти се свързват с основните чрез първичните им ключове, а съпътстващите чрез вторичен ключ. При тези обекти е трудно да се изведат типови въпроси, на базата на които да бъдат определени съответните аргументи, тъй като основните обекти отразяват многообразието на света. Най-общо трябва да си отговорите на три въпроса, като се помъчите чрез тях да дадете пълна характеристика на съответния обект.

 

Въпрос

Примери

Кои  са индивидуалните характеристики на обекта.

Идентификационен номер, име, ЕГН, данъчен номер и др.

Какви са съпътстващите характеристики?

Автори н на книги, чужди езици, материали и др.

Какви са справочните характеристики (тези, които могат да се формализират до конкретен списък на стойностите на една характеристика) ?

Тип, вид, социален статус, образователен статус, цвят, мярка, опаковка и др.

 

Справочни обекти

От изключително значение при определяне характеристиките на всеки обект, независимо на кое ниво се намира е да се научите да отделяте справочните характеристики.

 

Въпрос

Отговор

Пример

Как се идентифицира обекта?

Чрез ръчно задаван номер

№мярка

Какво е името на обекта?

Съставя се списъка - брой, пакет, литър, тон и др

Име

 

Колкото по-малко давате възможност на оператора да борави с клавиатурата, толкова приложението ви ще бъде по-добре защитено от грешки при въвеждането на данните и ще бъде по производително. Идеално би било това приложение в което операторът въвежда данни само с помощта на мишката, но за съжаление това все още не е възможно.