Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

КОНФИГУРАЦИИ МОДЕЛ PER

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата]

СЕМАНТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА ДАННИ

СЕМАНТИЧНИ МОДЕЛИ

МОДЕЛ PER 

МОДЕЛ PER. ИЗИСКВАНИЯ

МОДЕЛ PER. ТИПОВИ КОНФИГУРАЦИИ

СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ PER                     

Връзка 1:N

Тази връзка ще използвате най-често в разработваните от вас приложения. Тя ви осигурява възможност да въвеждате данните само с помощта на мишката, без да използвате клавиатурата. Съществено предимство на този обектен модел е, че без изключение този тип връзка свързва обектите от по-ниско ниво с тези от по-високо.

Връзките се осъществяват чрез вторични ключове. Винаги  първичния ключ на обекта  от по-ниско ниво се явява вторичен ключ на  обекта от по-високо ниво.

При реализация на конкретни приложения, вие ще реализирате тези връзки  чрез комбо бокс във формата на обекта от по-високо ниво, който се захранва от обекта на по-ниско ниво.

 

 

Връзка 1:1

 

За да постигнете ефективност и производителност на приложението си е важно обектите, които създавате да отговарят на  точно определена функция, която да обслужва съответната транзакция или обработка на данните с цел извличане на определена информация.

За целта е  необходимо да създадете множество подчинени и функционално независими обекти. Те ще осъществяват връзка 1:1 с основния обект.

Правилото в случая е, че атрибутите включени в основния обект обслужват транзакцията, описваща съответния процес, а атрибутите на подчинените обекти, служат за извличане на конкретна информация.

Пример:

·  Доставчик (№доставчик, ЕГН/Булстат, Име, Населено място, Адрес) - включват се данни, които са общи за фирма и частно лице.

·  ДоставчикФД (№доставчик, №тип фирма, Дан. Номер, МОЛ, Президент )  - включват се специфични фирмени данни.

·  Доставчик К (№доставчик, Пощ. кутия, Телефон, Факс, Ел. поща) - включват се данни за комуникация с доставчика.

·  ДоставчикЗ (№доставчик, Забележки)  -  включва се поле за водене на бележки, свързани с доставчика.

Връзка N:M

Релационните бази данни не могат директно да реализират връзка от този тип. Тя свързва два или повече обекта в отношение N:M чрез обект за връзка.

Връзката се осъществява чрез съставен ключ в обекта за връзка, включващ първичните ключове на  свързваните  обекти

При разработка на приложения ще срещнете три типа конфигурации, отговарящи на този вид връзка.

Връзка N:M между обект процес и основен обект

 При тази връзка един обект процес (изпит) обработва множество екземпляри от  един основен обект (студенти).

Когато създавате форма за тази конфигурация вие ще използвате форма “майка” за обекта процес и подформа “дете” за основния обект.

При анализа и проектирането на данни обърнете особено внимание на тази конфигурация, тъй като тя присъства в почти всички приложения. В случаите, когато един процес обработва повече от един основен обект, използвайте отделни обекти за връзка.

Връзка N:M между основен и основен спомагателен обект

При тази връзка един от основните обекти (кок­тейл), учас­тващи в обекта процес включва мно­­жество екземпляри от друг основен процес (напитки), който на­ри­чаме спомагателен и който е косвено свързан с обекта процес.

Когато създавате форма за тази конфигурация вие ще използвате форма “майка” за основния обект (Коктейл)   и  подформа  “дете” за  спомагателния обект (Напитки ) .

 

 Връзка N:M между основен обект и обект за справка

При тази връзка един от основните обекти (слу­жител), включва мно­жество екземпляри от един или няколко обекта за  справки (квалифи­ка­ции, езици). 

Когато създавате форма за тази конфигурация вие ще използвате форма “майка” за основния обект  (слу­жител),  подформи  “деца” за  обектите връзки (Получени квалификации и ползвани езици )  и комбо боксове за обектите справки..