Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

ИЗИСКВАНИЯ МОДЕЛ PER

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата]

 

СЕМАНТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА ДАННИ

СЕМАНТИЧНИ МОДЕЛИ

МОДЕЛ PER 

МОДЕЛ PER. ИЗИСКВАНИЯ

МОДЕЛ PER. ТИПОВИ КОНФИГУРАЦИИ

СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ PER                     

Всеки един от типовете обекти включени в модела трябва да отговаря на правилата за нормализация на данните, описани от д-р Код.

 

Основни принципи на модел PER

 • Уникалност – всеки атрибут на типовия обект  трябва да представя уникална информация

 • Идентификация – всеки обект трябва да съдържа уникален идентификатор, който включва един или повече атрибута.

 • Функционална зависимост – атрибутите, включени в типовия обект трябва да го описват напълно и  да зависят  единствено от идентификатора на обекта.

 • Независимост на данните – промяната на данните в един обект (без тези на идентификатора)  не трябва да се отразява на данните в другите обекти от модела.

Правила на модел PER

 • Първичният ключ  на типов обект от  по долно ниво се явява външен ключ на типов обект от по - горно ниво.

 • Връзката на обекта от по-долно ниво е в отношение 1 към N с обекта от по-горно ниво.

 • Обектът за връзка притежава съставен ключ от  първичните ключове на два или повече обекти от по - долни нива.

Последователност при създаване на модела  PER

 • Определяне на обектите  процеси, ако съществуват такива.

 • Определяне на основните обекти които участват в обекта процес.

 • Определяне на подчинените обекти, ако е необходимо..

 • Определяне на обектите справки за всички останали обекти.

 • Определяне на обектите за връзка

Външни ключове и домени

Външни ключове и домени

 • Външен ключ -  стойност която се явява поле (свойство) за една таблица и първичен ключ за друга таблица.

 • Външните ключове са   основата за формиране на релационните връзки.

 • Външните ключове трябва да са в една и съща област (домен), със съответстващите им първични ключове.

 • Домените са съвкупност от възможните стойности,  на една колона.

Примерна обектна блок–схема на процес “Поръчка на стоки”

 Примерна обектна блок–схема на процес “Поръчка на стоки”