Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

 

ФИЗИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ДАННИТЕ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата]

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА БАЗА ДАННИ

ЕТАПИ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ

ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ИЗИСКВАНИЯТА

КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ДАННИТЕ

ЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛ

ФИЗИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ДАННИТЕ 

Физически модел на базата данни

Процес на избор на специфични структури за съхранение и пътища за достъп до файловете, изграждащи БД. Това осигурява ефективността на работещите с БД приложения.

 

Всяка СУБД предлага различни файлови организации и пътища за достъп: индексиране, клъстериране на свързани записи чрез указатели, хеширане и т.н.

 

Фактори

  • Време за отговор – времето от подаване на заявка към БД до получаване на отговор.

  • Използвано пространство – обем памет на диска, необходим за зареждане на БД.

  • Среден брой транзакции, обработени за минута от системата.

Базата данни се реализира на конкретна програмно-апаратна основа и нейния избор позволява съществено да се повиши скоростта на работа с БД. Например, могат да се използват различни типове компютри, да се променя количеството на процесорите, обема на оперативната памет, дисковите подсистеми и т.н.

 

Съществено значение имат настройките на СУБД в рамките на конкретната апаратно програмна реализация.

 

Приетите на предните нива решения са задължителни на ниво физически модел и оказват съществено влияние на дейностите, реализирани на този етап.