Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

 

 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪРВЪРНИТЕ БД

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата]

 

РЕАЛИЗАЦИИ НА РЕЛАЦИОННИЯ МОДЕЛ

НАСТОЛНИ БАЗИ ДАННИ

СЪРВЪРНИ БАЗИ ДАННИ

ОСНОВНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪРВЪРНИТЕ БД 

Oracle

             Позиция на Oracle

 • Първата комерсиална релационна база данни с поддръжка на SQL;

 • Първата база данни, ползваща предоставяните от някои сървърни платформи средства за паралелни изчисления;

 • Лидер в разработката и производството на релационни бази данни.

           Характеристики на Oracle

 • Работа с обектни разширения и съответните типове данни - вложени таблици, масиви, обекти.

 • Поддръжка на JDK, JDBC, XML, индексация на мултимедийни данни, контекстни заявки, различни езици за съхраняваните документи.

 • Поддръжка на процедури и функции за обработка на пространствена информация (Oracle Spatial).

 • Съвместимост с продуктите на Microsoft - поддръжка на  DNA, COM/DCOM, OLE DB, ADO, ActiveX

            Стратегия на Oracle

Използване на Java и CORBA при разпределените и Web архитектурите.


SQL сървър

              Позиция на SQL сървър

Благодарение на мултипроцесорната поддръжка и по-доброто мащабиране на SQL Server, Microsoft навлезе на пазара на корпоративните бази данни.

 

            Характеристики на SQL сървър

 • Удобни средства за администриране и добра производителност;

 • Поддържа разпределени заявки и транзакции;

 • Инструменти за създаване на хранилища на данни;

 • Разширен набор функции за създаване на web приложения.

           Стратегия на SQL сървър

Тясно интегриран с фирмените продукти на Microsoft.

 

DB2

            Позиция на DB2

Използва най-добрия език за заявки и най-добрия оптимизатор.

 

            Характеристики на DB2

 • Поддръжка на релационни и коплексни данни чрез обектни разширения;

 • Работа с многопроцесорни платформи

 • Поддръжка на клъстери, 64 битова архитектура, възможност за създаване на web приложения

 • Поддръжка на Java, JDBC, SQLJ, XML

             Стратегия на DB2

Развитие на Java стратегия, както и на XML интеграция на своите продукти за база данни.

 

 

Informix

             Позиция  на Informix

Продуктите на Informix за бази данни притежават голям потенциал и намират приложение в най-големите индустриални бази данни.

 

             Характеристики на Informix

 • Работи под Windows NT/2000/ХР и UNIX

 • Средства за паралелна обработка на данни

 • Достъп до данните в оперативната памет от няколко приложения,

 • Поддръжка на OLAP

 • Поддържа многопроцесорни и клъстерни системи.

 • Динамично управление на потоци

              Стратегия на Informix

Поддържат всички главни обектни технологии: COM/DCOM, CORBA и Java. Усилията им са насочени към интегриране на XML във всички области, над които работят.

 

Sybase

              Позиция  на Sybase

Едни от първите участници в работата по изготвянето на SQLJ стандартите. Продуктите им са насочени към интеграция на базите данни с Web.

 

               Характеристики на Sybase

 • Работи под Windows NT/2000/ХР, UNIX и Linux

 • Използване на клъстерни системи

 • Разпределена обработка на заявките

             Стратегия на Sybase

Изцяло отдадени на интегрирането на Java в техните разработки.

 

MySQL

             Позиция  на MySQL

Най-популярната релациона СУБД с отворен код. Разработва се от шведската компания MySQL AB.

 

Според компанията, в момента в света има над 4 милиона инсталации - поддържащи уеб сайтове, складове за данни, бизнес приложения и други.

 

            Характеристики на MySQL

 • Работи върху Linux, UNIX и Windows ;

 • Осигурява висока скорост на обработки, сигурността и гъвкавост;

 • Осигурява приложен програмен интерфейс за C, C++, Java, Perl, PHP, Python и други програмни езици.

             Стратегия на MySQL

Развитие на mySQL като алтернатива за някои от системите, предлагани от Oracle, IBM, и Informix.