Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

 

СЪРВЪРНИ БАЗИ ДАННИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата]

 

РЕАЛИЗАЦИИ НА РЕЛАЦИОННИЯ МОДЕЛ

НАСТОЛНИ БАЗИ ДАННИ

СЪРВЪРНИ БАЗИ ДАННИ

ОСНОВНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪРВЪРНИТЕ БД 

Сървърни релационни бази данни

Съвременните сървърни бази данни използват технологията «клиент-сървър». Тя позволява да се обменят между клиента и сървъра минимално необходими обеми информация.

 

При това сървъра поема основните обработки. Клиентът изпълнява само функции на предварителна обработка, като основно  той се занимава с организацията на достъпа до сървъра.

 

В повечето от случаите клиент сървърната СУБД предявява по- малки изисквания към пропускната способност на мрежата от файл-сървърната архитектура.

 

Същност на сървърна база данни

Сървърните бази данни са значително по-мощни, сложни и обикновено скъпи. Те могат да поддържат хиляди, дори стотици хиляди потребителя едновременно. Голяма част от тях имат сложни собствени разширения към SQL, за да представят съхраняване и разработване на огромен брой приложения. Те са основно релационни бази данни.

 

Характеристики на сървърна база данни
Сред характерните черти на съвременните сървърни бази данни са:

 • Възможности за създаване на клиентски приложения;

 • Публикуване на данните в Интернет;

 • Обслужване на няколко бази данни;

 • Поддръжка на разпределени заявки и транзакции;

 • Поддръжка на собствени и външни средства за разработка и генератори на отчети;

 • Паралелна обработка в многопроцесорни системи;

 • Версии за работа с различни операционни системи. 

 

По-долу са разгледани основните състезатели в областта на сървърните (корпоративните) бази данни.

 

Сървър

Достойнства

Недостатъци

ibm db2 universal database

 • Най-добрия език за заявки.

 • Най-добрия оптимизатор;

 • Възможност за писане на функции на други езици.

Висока цена

oracle database

 • Голямо разнообразие от възможности;

 • Няколко версии.

Много висока цена

microsoft sql server

 • Бързо развиващ  се продукт;

 • Настига по възможности конкурентите си;

 • Средна цена.

Работи само с една платформа

(win32).

ibm informix dynamic server

Добре развит бърз сървър

 

sybase adaptive server enterprise

Добре развит сървър.

sybase adaptive server anywhere

 • Работи с множество платформи;

 • Низка цена.

borland interbase

Приличен набор от възможности;

Няколко версии;

Безплатен.

Относително бавен..

postgresql

 • Възможност за създаване на собствени типове данни;

 • Безплатен.

mysql

 • Много бърз при обикновени заявки.

 • Безплатен.

Много беден език за заявки.

Малко допълнителни възможности.

 

 

Всеки от тези комерсиални продукти е базa данни, но в действителност е група от бази данни и инструменти за разработване на приложения. Повечето включват сървъри за приложения в Web (Web application server).