Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

НАСТОЛНИ БАЗИ ДАННИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата]

РЕАЛИЗАЦИИ НА РЕЛАЦИОННИЯ МОДЕЛ

НАСТОЛНИ БАЗИ ДАННИ

СЪРВЪРНИ БАЗИ ДАННИ

ОСНОВНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪРВЪРНИТЕ БД 

Настолни релационни бази данни

Настолните бази данни (desktop databases) работят в локален режим или в среда на файл-сървър архитектура.

 

По принцип те не се справят добре при повече от десет потребители едновременно, но не са скъпи и за работа с тях се изискват значително по-малко средства и усилия.

 

Подходящи са за:

 • Локални бази данни, използвани от един потребител;

 • Малки Интранет приложения в работна група или на ниво-отдел;

 • Интернет сайтове, с нисък трафик;

 

Таблицата по-долу разглежда някои от най-популярните настолни бази данни:

 

 

Платформа

SQL

ODBC

Опции

Access (Microsoft)

Win

Да

Да

MS SQL Server

FoxPro (Microsoft)

Win, Mac, DOS

Да

Да

Unix ODBC drivers

FileMakerPro (FileMaker)

Win, Mac

Не*

Не*

FileMaker Server

 

Microsoft Access
Първата релационна база данни за 16 битов Windows.
Популярността й рязко се повишава след включването й в MS Office.

 • Дава добри възможности за създаване на приложения от потребители, които не умеят да програмират;

 • Цялата информация се съхранява в един файл.

 • Може да се ползва като настолна база данни и като клиент на MS SQL Server.

Позволява създаване на:

 • Форми и отчети, които могат да бъдат експортирани към други програми от пакета;

 •  Интерактивни web приложения за работа с данни (Data Access Pages);

 •  Клиентски приложения за MS SQL Server и други.

Microsoft FoxPro и Visual FoxPro
След закупуването на продукта от Microsoft през 1995-а, той се интегрира все повече с останалите й приложения, най-вече с MS SQL Server. Основна тенденция в развитието му е да се  използва за създаване на приложения в архитектура клиент-сървър и разпределени приложения.

               Характеристики

 • Предназначена е за използване от опитни програмисти;

 • Освен за локални приложения, може да се използва за публикуване на данни в Интернет, за създаване на ASP компоненти, web клиенти и други приложения.

 • Предоставя средства за достъп до данни на MS SQL Server и Oracle с възможност за създаване и редактиране на таблици, съхранени процедури и т.н.

FileMaker Pro

Явява се много популярна сред потребителите на Macintosh. Предлага интуитивно разбираем графичен интерфейс и  ODBC връзка с  други бази данни.

Paradox
Явява се най евтиния продукт от настолните бази данни.

Представлява пълнофункционална база данни. и осигурява  JDBC / ODBC интеграция с други бази  данни. Предлаганите възможности са значително по-малко от тези на другите настолни бази данни.